Sự kiện: Đào tạo

 

Chương trình tiếng Anh học thuật cung cấp cho người học những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp và khả năng sinh sống và học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức.

Chương trình tiếng Anh học thuật được thiết kế dành cho học viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh chính thức nào hoặc có nguyện vọng đạt chứng chỉ TOEFL để theo học các chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hoặc các trường đại học trên thế giới.

Chương trình tiếng Anh học thuật gồm 2 phần: chương trình General English và Academic English với nhiều cấp độ. Tuỳ vào kết quả kiểm tra xếp lớp, học viên sẽ được sắp xếp vào cấp độ học phù hợp.

Chứng nhận hoàn thành khoá học được cấp bởi SIU.

Học viên có thể được đánh giá trình độ tiếng Anh TOEFL iBT tại SIU để được công nhận vào học cao đẳng hoặc đại học của trường hoặc có thể tham gia các kỳ thi TOEFL iBT quốc tế do ETS – Hoa Kỳ tổ chức cho mục đích du học.

Mô tả chương trình1. Chương trình Tiếng Anh tổng quát


Chương trình được thiết kế nhằm phát triển khả năng tiếng Anh của học viên. Các khoá học sẽ cung cấp cho người học trình độ phù hợp và kỹ năng học tập để bắt đầu chương trình tiếng Anh học thuật. Sau khi học hết cấp độ Upper-Intermediate, học viên có thể bắt đầu các khoá của chương trình tiếng Anh học thuật nhằm đạt chứng chỉ TOEFL hoặc có thể theo học các chương trình cao đẳng hoặc đại học của SIU hoặc trên thế giới. 

2. Chương trình Tiếng Anh học thuật


Chương trình tiếng Anh học thuật dành cho sinh viên dự bị đại học của SIU và học viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương.

TOEFL là một kỳ thi nhằm đánh giá cấp độ tiếng Anh của học viên muốn đăng ký học các chương trình cử nhân hay cao đẳng quốc tế, hoặc học tại SIU. Chương trình này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL và nâng cao kỹ năng tiếng Anh một cách tốt nhất. Hoàn tất chương trình, học viên sẽ đăng ký tham dự kỳ thi TOEFL do ETS - Hoa Kỳ tổ chức để lấy chứng chỉ TOEFL hoặc tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh của SIU để theo học chương trình cao đẳng hoặc đại học của trường.

Sau khi hoàn thành chương trình và dự thi xong, sinh viên có thể:
* Phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo. 
* Nâng cao khả năng và kỹ thuật làm bài thi hiệu quả.
* Vào được chương trình cao đẳng hay cử nhân của SIU, với cơ hội theo học bất cứ trường đại học nào của Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore…

 

Nguồn: Hieuhoc