Từ ngày 1 đến ngày 20.4.2018, các Sở GDĐT và các điểm thu nhận hồ sơ đã tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi của thí sinh. Kết quả tổng hợp, có 925.961 thí sinh đăng kí dự thi, tăng 6,9% so với năm 2017. Tuy nhiên, số lượng đăng kí xét tuyển chỉ có 688.641 thí sinh. Như vậy, có 237.320 thí sinh chỉ đăng kí xét tốt nghiệp.

Số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh theo từng năm
Số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh theo từng năm

 

Bộ GDĐT cho biết: Sau lộ trình 3 năm các trường được tự chủ xác định tổ hợp tuyển sinh, năm 2018 không còn quy định bắt buộc chỉ tiêu tối thiểu để xét tuyển cho các tổ hợp truyền thống nữa.

Theo quy chế tuyển sinh cho phép các trường được bổ sung thêm các tổ hợp bài thi/môn thi mới để xét tuyển và quy định "các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo". Về lý thuyết, có 9 môn thi và một số môn thi năng khiếu có thể thiết kế tới hơn 400 tổ hợp. Kết quả thống kê cho thấy số thí sinh đăng ký xét tuyển chọn các tổ hợp mới được bổ sung rất ít - có hơn 100 tổ hợp chỉ có dưới 10 thí sinh chọn và có khoảng 100 tổ hợp không có trường hoặc thí sinh nào chọn.

Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng năm
Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng năm

 

Cũng theo thống kê đăng kí xét tuyển năm 2018, về cơ bản các trường và thí sinh vẫn sử dụng tổ hợp truyền thống để xét tuyển.

Tương tự như năm 2017, năm nay tổ hợp có lượng thí sinh chọn đăng kí nhiều nhất là: A00 (Toán - Vật lí - Hóa); D01 (Ngữ văn - Tiếng Anh - Toán); A01: (Toán - Vật lí - Tiếng Anh); B00 (Toán - Hóa học – Sinh học); C00: (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí). Năm 2018, các tổ hợp này chiếm gần 90%.

Tỉ lệ chọi theo hệ đại học, cao đẳng
Tỉ lệ chọi theo hệ đại học, cao đẳng

 

Tỉ lệ chọi theo ngành
Tỉ lệ chọi theo ngành

Theo báo Lao Động