Trường Đại học Việt Đức tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và thi tuyển cho một số ngành do trường tổ chức. Năm nay trường đưa ra mức chỉ tiêu tuyển sinh gần 500 thí sinh cho 7 ngành nghề trường đào tạo.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trong năm 2018 có học lực từ khá trở lên; Trường tuyển sinh trong cả nước; Trường có quy định cụ thể về đối tượng được tuyển thẳng cho từng ngành đào tạo với số lượng thí sinh nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường.
Thí sinh được phép đăng ký cả hai phương thức tuyển sinh. Thí sinh thi trượt kỳ thi riêng do Trường tổ chức có thể đăng ký để được xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh đã đỗ kỳ thi riêng của Trường vẫn được phép đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. Đối với những thí sinh này, Trường sẽ hủy kết quả thi và công nhận kết quả xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh trong cả nước, áp dụng cho các thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh và các năm trước đó cũng như các thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh:

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

- Xét tuyển theo hình thức học bạ THPT

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu. Xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

7340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

14

 

 

56

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

7340298

 

 

Tài chính và Kế toán

 

 

14

 

 

56

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

7480101

 

Khoa học máy tính

 

16

 

64

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

770103

 

Kỹ thuật cơ khí

 

16

 

64

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

770297

 

Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin

16

 

64

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

7580102

 

 

Kiến trúc

 

 

6

 

 

36

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật

7580208

 

Kỹ thuật xây dựng

 

9

 

36

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

5. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Chương trình đào tạo

Học phí (VND)/năm học

Bậc đại học

 

Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin

64,500,000

Quản trị kinh doanh

71,500,000

Tài chính và Kế toán

71,500,000

Kỹ thuật cơ khí

64,500,000

Khoa học máy tính

64,500,000

Kỹ thuật xây dựng

64,500,000

Kiến trúc

64,500,000

Theo Đại hoc Việt Đức