Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức tuyển sinh 2018 theo 2 phương thức tuyển sinh cho 4 ngành nghề đào tạo với mức chỉ tiêu tuyển sinh là 360 chỉ tiêu.

Các chuyên ngành đào tạo trường đại học Y tế Công cộng

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Nhóm ngành VI

     

- Y tế công cộng

170

170

0

- Dinh dưỡng

60

0

60

- Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

80

0

Nhóm ngành VII

- Công tác xã hội

50

0

50

Tổng

360

250

110

 

Phương thức tuyển sinh

+ Xét tuyển thẳng các thí sinh đủ điều kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với các ngành: Y tế công cộng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học;

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT đối với các ngành: Dinh dưỡng học, Công tác xã hội.

Theo Đại học Y Tế Công Cộng