Điểm thi tuyển vào lớp 10 năm 2019 sẽ được công bố vào ngày nào? Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, ... và tất cả các tỉnh trên cả nước được phụ huynh và học sinh quan tâm, xem chi tiết dưới đây:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 hầu hết các tỉnh đã hoàn thành, còn một số tỉnh thi muộn hơn cũng sẽ kết thúc vào ngày 16/6.

Bắt đầu từ ngày 10/6, đã có tỉnh công bố kết quả đến các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2019 như: Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Từ ngày 11/6 sẽ có nhiều tỉnh công bố điểm thi vào lớp 10 đến học sinh. Thời gian cụ thể để phụ huynh cũng như học sinh tra cứu điểm thi được thống kê dưới đây.

> Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 2019

Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 của tất cả các tỉnh trên cả nước:

1. Điểm thi vào lớp 10 TPHCM

Theo thông tin mới nhất, điểm thi vào lớp 10 TPHCM đã chấm xong, ngày 12/6 Sở GD sẽ công bố kết quả thi của các thí sinh.

2. Điểm thi vào lớp 10 Hà Nội

Dự kiến ngày 14/6 gần 86 nghìn học sinh Hà Nội sẽ biết điểm thi vào lớp 10 năm 2019.

3. Cần Thơ: dự kiến ngày 18/6

4. Đà Nẵng: dự kiến ngày 14/6

5. Hải Phòng: dự kiến từ ngày 15/6 - 16/6

6. An Giang: dự kiến 12/6 - 14/6

7. Bắc Giang: dự kiến ngày 14/6

8. Bình Định: dự kiến 12/6

9. Bình Thuận: dự kiến 13/6

10. Cao Bằng: trước ngày 15/6

11. Đắk Lắk: dự kiến 15/6

12. Hà Nam: dự kiến 18/6

13. Hà Tĩnh: 10/6

14. Long An: dự kiến 11/6

15. Nghệ An: dự kiến ngày 16/6 - 18/6

16. Ninh Bình: dự kiến 13/6

17. Ninh Thuận: dự kiến 15/6

18. Phú Thọ: dự kiến 13/6

19. Quảng Ninh: dự kiến trước ngày 25/6

20. Tây Ninh: 9/6

21. Thái Bình: dự kiến 14/6

22. Thanh Hóa: dự kiến 13/6

23. Quảng Trị: dự kiến ngày 14/6

24. Phú Yên: dự kiến ngày 14/6

25. Tiền Giang: dự kiến ngày 16/6

26. Nam Định: dự kiến ngày 18/6

Lưu ý: Các tỉnh còn lại chưa có cụ thể ngày dự kiến công bố điểm thi, thường sau khi kết thúc kỳ thi từ 10 ngày - 14 ngày, điểm thi sẽ được công bố.

Theo TTHN