> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, đề thi đại học

Theo hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh sẽ ôn thi theo các kiến thức, kỹ năng nằm trong chương trình, tuy nhiên đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn học sinh cần được tăng cường ôn thi các câu hỏi mở, gắn với thời sự, các vấn đề kinh tế chính trị xã hội…

Bộ Giáo dục định hướng đề thi tốt nghiệp THPT 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức.

- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Đối với môn ngoại ngữ cần coi trọng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, kiểm tra có cả hình thức viết và tự luận.

Bộ Giáo dục định hướng đề thi tốt nghiệp THPT 2014

Bộ Giáo dục định hướng đề thi tốt nghiệp THPT 2014

Trong việc tổ chức ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học; kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra của giáo viên bộ môn; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các Sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, tuyệt đối không được cắt xén chương trình đã qui định.
Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh

Theo Lê Hà. báo Nhân dân