Sở GD-ĐT TP. HCM phối phối hợp với 6 ĐH thực hiện công tác coi thi là ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn Hiến và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bí quyết làm bài thi Vật lý THPT quốc gia 2019 đạt kết quả cao

5 tình huống bất ngờ có thể khiến thí sinh lỡ kỳ thi THPT quốc gia

thi thpt quốc gia

Học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Trong đó 62.620 thí sinh là học sinh các trường THPT, 8.420 thí sinh là học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Năm nay, ngoài việc huy động các cán bộ quản lý, giáo viên có đủ chuẩn, phẩm chất làm công tác coi thi, sở cũng phối hợp với 6 ĐH thực hiện công tác này là ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn Hiến và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cũng theo Sở GD-ĐT, đa số trường được chọn làm điểm thi THPT Quốc gia đều có gắn camera.

Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo mỗi điểm thi chỉ duy trì một số điện thoại, một đường dây Internet đã đăng ký. Toàn bộ điện thoại, máy photocopy và các đường mạng khác đều phải niêm phong.

Theo Tuổi trẻ