Thầy Lê Minh Châu, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:

Học sinh khá có thể đạt được 7-8 điểm

Đề thi tốt nghiệp này vừa sức với học sinh, độ khó tương đương như các năm. Kiến thức phân bố đều trong chương trình năm lớp 12.

Đề thi có một số câu phân hóa học sinh, chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Những câu này học sinh khá giỏi mới làm được. Vì đề thi không mang tính đánh đố nên học sinh học kỹ, có nghiên cứu thêm sẽ làm rất tốt bài thi.

Cô Lê Thị Thanh Xuân, giáo viên Anh văn, Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn:

Đề thi tốt nghiệp dễ và có tính phân loại học sinh

Đề dễ và có tính phân loại học sinh, thích hợp cho thi tốt nghiệp THPT toàn quốc. Nhìn chung, hai bài đọc có độ dài và độ khó vừa phải cho học sinh phổ thông. Phần ngữ âm cũng chọn từ phổ biến thông thường. Cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Vốn từ trong đề thi trải đủ hết trong bậc phổ thông.

Phần tìm câu tương đương và thì (câu 43-45, mã đề 796) quá đơn giản, học sinh trung bình cũng làm được.

Riêng có phần tìm và sửa lỗi sai, điền tiếp câu thì (câu 36-42, mã đề 796) đòi hỏi học sinh phải cẩn trọng và học sinh khá thì mới nhận ra được lỗi sai, có khả năng làm tốt.

Với đề thi này, học sinh trung bình không có gì khó khăn để đạt 5-6 điểm. Học sinh khá giỏi có thể dễ dàng lấy 9-10 điểm

Các thí sinh nói về đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh

Kiều Bân, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), cho biết đề thi tốt nghiệp khá vừa sức với em. Có khoảng 2-3 câu hơi khó. Có những câu bị bẫy nên nếu học sinh nhìn không kỹ, sẽ đánh dấu sai. Hầu hết các câu, dù có một số câu khó nhưng đều nằm trong chương trình. Học lực khá giỏi môn này, Bân dự tính sẽ đạt 8-9 điểm môn này.

Thảo My, học sinh Trường THPT DL Đăng Khoa, cho biết học lực cuối năm môn tiếng Anh khoảng trên 6 phẩy, nhưng thấy đề này không khó lắm. My tính sẽ được khoảng 7-8 điểm. Trong số 50 câu, My cho rằng có khoảng 10 câu là không làm được vì kiến thức đòi hỏi nâng cao, vận dụng

Kênh tuyển sinh: Nguồn tin thanh niên