Sungkyunkwan University

25-2, Sungkyunkwan-Ro, Jongno-Gu, Seoul, Korea/ 2066, Seobu-Ro, Jangan-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#82

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

31,000

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $23,000

  • HỌC PHÍ
  • $8,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $31,000

Tin xem nhiều