Sóc Trăng: Yêu cầu đến 10/4, 100% HS đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy

Image
Sở GD&ĐT Sóc Trăng triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015.

Theo đó, đặt yêu cầu đến ngày 10/4/2015, có 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông; các trường phổ thông đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững.

Sở này cũng cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Các trường hợp vi phạm, nhà trường kịp thời giáo dục, nhắc nhở.

Các phòng GD&ĐT trên địa bàn được giao nhiệm quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh.

Đồng thời, đưa việc triển khai quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua trong các trường phổ thông trên địa bàn năm học 2014 - 2015…

Đối với các nhà trường, cần lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh vào các hoạt động ngoại khóa;


Giao giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn, đội tham gia và nắm bắt tình hình thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm của học sinh…

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)