Đơn cử trong năm học 2013-2014, UBND tỉnh Tây Ninh cử 17 sinh viên đi học theo chế độ cử tuyển nhưng có đến sáu sinh viên lưu ban.

Trong đó có hai trường hợp phải cho nghỉ học, một trường hợp không theo học nổi xin nghỉ học và một trường hợp xin xuống hệ CĐ học, nhưng trường không có hệ CĐ nên Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh phải cho nghỉ.

Ông Đổng Ngọc Lập, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Số sinh viên học không nổi thì tỉnh cũng sẽ ngưng chế độ cử tuyển của các em”.

Siết quy định hệ cử tuyển ngành y vì chất lượng sinh viên thấp

Tranh minh họa

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, chưa có năm nào tỉnh tuyển đủ chỉ tiêu cử tuyển mà Bộ GD-ĐT cho phép.
Cụ thể từ năm 2007-2013, Bộ GD-ĐT cho phép tỉnh Tây Ninh cử tuyển 136 học sinh vào ĐH nhưng tỉnh chỉ tuyển chọn tổng cộng được 83 học sinh. Và năm 2014-2015, bộ cho phép tỉnh Tây Ninh cử tuyển 21 trường hợp nhưng tỉnh chỉ cử tuyển 10 trường hợp.

Hơn thế, mặc dù Bộ GD-ĐT cho tỉnh Tây Ninh chỉ tiêu cử tuyển vào ngành y rất cao nhưng tỉnh cũng rất hạn chế cử tuyển do học sinh không đạt yêu cầu.

Cụ thể trong năm 2013, Bộ GD-ĐT cho phép tỉnh cử tuyển chín trường hợp vào ĐH ngành y nhưng Tây Ninh chỉ chọn được ba học sinh.

Năm 2014, tỉnh Tây Ninh được cho cử tuyển 13 chỉ tiêu nhưng tỉnh cũng chỉ cử tuyển hai trường hợp có học lực khá giỏi (trong số 17 trường hợp học sinh xin cử tuyển vào ngành này).

“Trong những năm gần đây, hội đồng tuyển sinh của tỉnh siết chặt việc cử tuyển học sinh vào học ngành y vì ngành này chăm lo sức khỏe và ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Có nhiều em đăng ký xét tuyển diện cử tuyển ngành y, tuy nhiên UBND tỉnh chỉ đạo phải chọn lựa những học sinh có học lực khá (đối với học sinh dân tộc thiểu số) và giỏi (đối với học sinh dân tộc Kinh).

Các em học ngành y đòi hỏi học lực phải khá giỏi mới có sức theo học và trở thành bác sĩ thạo nghề được” - ông Lập nói.

Theo Báo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141113/siet-cu-tuyen-nganh-y-vi-nhieu-sinh-vien-luu-ban/670994.html