4 trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế sẽ tăng học phí theo cơ chế tự chủ kể từ năm 2021.

Sáng 29/12, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức hội nghị thường niên năm 2020 với chủ đề mô hình tự chủ - vươn tầm thế giới.

PGS Vũ Hải Quân, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết trường luôn xác định tự chủ đại học là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước để phát triển giáo dục đại học, trong đó đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế.

Ông cho rằng tự chủ đại học phải đi cùng trách nhiệm giải trình của trường đại học, thể hiện sự minh bạch của các bên liên quan và thông thường là báo cáo giải trình được xây dựng dựa trên chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động.

Chỉ số thứ hai là chất lượng đào tạo mà thước đo quan trọng nhất là khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, cũng như mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng.

Thời gian tới, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục đi tiên phong trong việc nghiên cứu mô hình tự chủ phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Năm 2020, Đại học Quốc gia TPHCM đã hoàn chỉnh cơ sở pháp lý triển khai hoạt động tự chủ cho các trường đại học thành viên. Hội đồng đại học của Đại học Quốc gia TPHCM đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của bốn trường đại học thành viên, gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế.

Sau khi được tự chủ, các đơn vị này sẽ thực hiện điều chỉnh học phí do được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính.

tăng học phí đại học quốc gia

Lộ trình học phí dự kiến của các trường khi thực hiện cơ chế tự chủ

Lãnh đạo các trường đại học này cũng cho biết họ đã xây dựng lộ trình tăng học phí mới dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo lộ trình tăng học phí, mỗi năm, học phí các trường sẽ tăng khoảng 10% so với năm trước. Đáng chú ý, trong lộ trình của Đại học Công nghệ Thông tin, từ năm 2022 sang năm 2023, học phí trường tăng từ 30 triệu đồng lên 45 triệu đồng. Các năm sau, trường quay lại với mức tăng 10% so với năm trước.

Các trường cũng dự kiến trích 8-10,8% học phí để hỗ trợ học bổng cho sinh viên.

> Học phí trường đại học tự chủ thu theo nguyên tắc nào?

> Học phí của đại học tự chủ sẽ tăng gấp 3,5 lần sau năm 2021

Theo Zing News