Sau Tết Nguyên đán, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đề thi minh họaThí sinh dự thi THPT quốc gia 2015, tại cụm thi Trường đại học Thủy lợi. Ảnh ĐH.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đề thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ không có gì thay đổi so với năm 2015. “Bởi nếu có thay đổi trong cấu trúc đề thi, Bộ Giáo dục-Đào tạo sẽ phải công bố sớm để thí sinh có sự chuẩn bị và thay đổi cách học, cách ôn tập. Nên đối với kỳ thi THPT quốc gia 2016, thí sinh vẫn thực hiện học và ôn tập theo phương thức cũ. Cấu trúc đề thi giống với năm 2015 nên thí sinh có thể dựa vào cấu trúc đề thi năm ngoái để ôn tập”, thứ trưởng Ga khẳng định.

Trong Quy chế tuyển sinh năm 2016, Bộ Giáo dục- Đào tạo cũng đã nêu rõ đề thi THPT quốc gia 2016 về cơ bản như năm 2015. Theo đó, đề thi được ra theo hướng đánh giá năng lực học sinh, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn và câu hỏi vận dụng, đảm bảo độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Về công tác tổ chức coi thi, chấm thi như năm 2015, nhưng tăng số lượng cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng tham gia coi thi, chấm thi tại các cụm thi tốt nghiệp; tăng số lượng cán bộ, giáo viên thuộc sở Giáo dục- Đào tạo tham gia chấm thi tại các cụm thi đại học.

Theo Hải quan, nguồn: http://www.baohaiquan.vn/pages/sau-tet-nguyen-dan-bo-gd-dt-se-cong-bo-de-thi-minh-hoa.aspx