Đề án tuyển sinh Đại học Công nghiệp Tp.HCM năm 2015

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh cũng như chỉ tiêu dự kiến cho các ngành năm 2015.
Kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia vừa dựa vào kết quả học bạ THPT.

Theo đó, trường dành 90% chỉ tiêu bậc ĐH và CĐ để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 10% còn lại sẽ xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT của thí sinh.

Kỳ tuyển sinh năm 2015, trường ngừng tuyển sinh rất nhiều ngành bậc CĐ. Chỉ còn 5 ngành bậc CĐ tuyển sinh với 500 chỉ tiêu.

Môn xét tuyển và chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành như sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

9000

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

600

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

D510201

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

450

 

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

 

D510206

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

350

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

550

 

Khoa học máy tính

 

D480101

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

 

500

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

D510205

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

500

 

Công nghệ may

 

D540204

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

 

350

 

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

D510203

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

400

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

D510401

Toán - Lý Hóa

Toán - sinh - Hóa

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

500

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Toán - Lý - Hóa

Toán - sinh - Hóa

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

500

 

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

D510406

Toán - Lý - Hóa

Toán - sinh - Hóa

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

500

 

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

1350

 

 

Kế toán

 

 

D340301

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

950

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

D340201

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

Toán - Hóa - tiếng Anh

 

800

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán - Văn - tiếng Anh

500

 

 

Thương mại điện tử

 

 

D340199

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

 

 

 

350

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

500

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

100

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C510201

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

100

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán - Lý  - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

Toán - Ngữ văn - tiếng Anh

 

100

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C510205

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - tiếng Anh

Toán - Ngữ văn - Lý

 

100

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

C510401

Toán - Lý - Hóa

Toán - hóa - tiếng Anh

Toán - Hóa - Sinh

 

100

Tuổi trẻ, http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/tuyen-sinh/20141018/chi-tieu-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-dh-cong-nghiep-tphcm-dh-quang-nam/659917.html