Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 1Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 2Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 3Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 4Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 5Sau hơn 1 tuần chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10 TOÀN QUỐC NĂM 2019 NHANH NHẤT.

Điểm thi lớp 10 các trường THPT tại Phú Thọ

01.THPT_Chuyen_Hung_Vuong.pdf

02.THPT_Viet_Tri.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 6

03.THPT_Cong_nghiep_Viet_Tri.pdf

04.THPT_Ky_thuat_Viet_Tri.pdf

05.THPT_Hung_Vuong.pdf

06.PT_DTNT_tinh_Phu_Tho.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 7Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 8

07.THPT_Cam_Khe.pdf

08.THPT_Hien_Da.pdf

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 909.THPT_Phuong_Xa.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 10Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 11

10.THPT_Doan_Hung.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 12

11.THPT_Chan_Mong.pdf

12.THPT_Que_Lam.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 13

13.THPT_Ha_Hoa.pdf

14.THPT_Vinh_Chan.pPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 14dfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 15Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 16

16.THPT_Long_Chau_Sa.pdf

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 1717.THPT_Phong_Chau.pdf

18.THPT_Phu_Ninh.pdf

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 1819.THPT_Trung_Giap.pdf

20.THPT_Tu_Da.pdf

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 1921.THPT_Tam_Nong.pdf

22.THPT_My_Van.pdf

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 2023.THPT_Hung_Hoa.pdf

25.THPT_Thach_Kiet.pdf

26.THPT_Thanh_Ba.pdf

27.THPT_Yen_Khe.pdf

28.THPT_Thanh_Son.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 21

29.THPT_Huong_CaPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 22n.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 23Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 24

31.THPT_Thanh_Thuy.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 25

32.THPT_Trung_Nghia.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 26

33.THPT_Yen_Lap.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 27Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 28

34.THPT_Luong_Son.pdfPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 29

Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 3036.PT_DTNT_THCSTHPT_Yen_Lap.pdf

Mẫu đơn phúc khảo tuPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 31yển sinh lớp 10

Các bạn tham khảo Mẫu đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: TẠI ĐÂY.Phú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 32

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú ThọPhú Thọ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh 33