ImageImageImageImageImageSau hơn 1 tuần chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10 TOÀN QUỐC NĂM 2019 NHANH NHẤT.

Điểm thi lớp 10 các trường THPT tại Phú Thọ

01.THPT_Chuyen_Hung_Vuong.pdf

02.THPT_Viet_Tri.pdfImage

03.THPT_Cong_nghiep_Viet_Tri.pdf

04.THPT_Ky_thuat_Viet_Tri.pdf

05.THPT_Hung_Vuong.pdf

06.PT_DTNT_tinh_Phu_Tho.pdfImageImage

07.THPT_Cam_Khe.pdf

08.THPT_Hien_Da.pdf

Image09.THPT_Phuong_Xa.pdfImageImage

10.THPT_Doan_Hung.pdfImage

11.THPT_Chan_Mong.pdf

12.THPT_Que_Lam.pdfImage

13.THPT_Ha_Hoa.pdf

14.THPT_Vinh_Chan.pImagedfImageImage

16.THPT_Long_Chau_Sa.pdf

Image17.THPT_Phong_Chau.pdf

18.THPT_Phu_Ninh.pdf

Image19.THPT_Trung_Giap.pdf

20.THPT_Tu_Da.pdf

Image21.THPT_Tam_Nong.pdf

22.THPT_My_Van.pdf

Image23.THPT_Hung_Hoa.pdf

25.THPT_Thach_Kiet.pdf

26.THPT_Thanh_Ba.pdf

27.THPT_Yen_Khe.pdf

28.THPT_Thanh_Son.pdfImage

29.THPT_Huong_CaImagen.pdfImageImage

31.THPT_Thanh_Thuy.pdfImage

32.THPT_Trung_Nghia.pdfImage

33.THPT_Yen_Lap.pdfImageImage

34.THPT_Luong_Son.pdfImage

Image36.PT_DTNT_THCSTHPT_Yen_Lap.pdf

Mẫu đơn phúc khảo tuImageyển sinh lớp 10

Các bạn tham khảo Mẫu đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: TẠI ĐÂY.Image

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú ThọImage