Dự kiến, các môn thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27/6. Trước đó, ngày 24/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), đồng thời nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Các trường công an chỉ xét tuyển các môn trong tổ hợp từ 7,0 trở lên

Muốn xét tuyển vào các trường quân đội, thí sinh phải trải qua sơ tuyển

thời gian thi THPT quốc gia 2019 dự kiến

Lịch thi dự kiến năm nay không thay đổi.

Thí sinh sẽ thi năm bài thi, gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa l‎ý đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp; thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và một bài thi tự chọn trong hai bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn đăng k‎ý thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Lưu ‎ý, thí sinh đã đăng ký‎ dự thi cả hai bài thi tổ hợp bắt buộc phải thi cả hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn đăng k‎ý dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, trung cấp thí sinh THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, trung cấp.

Theo đó, các môn Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong khi đó, bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Theo Tuổi trẻ