Tỷ lệ điểm giỏi ở đa số các môn trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 chỉ đạt 1-2%, riêng bài thi môn Sử có hơn 80% bài điểm dưới trung bình.

Xuất hiện 20 điểm 10 môn Ngoại ngữ, vài điểm 10 môn Toán, môn Văn cao nhất 9,75

Chấm thi THPT Quốc gia 2018: Khổ và khó

Kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2018

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, với khoảng 28.000 thí sinh dự thi môn Sử THPT quốc gia, có 80,9 % bài có điểm dưới trung bình; 19,1% học sinh đạt điểm trên trung bình.

Số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) là 0,36%. Môn này không có điểm 10; duy nhất một thí sinh đạt 9,75 điểm.

Ở môn Địa, với hơn 27.000 thí sinh dự thi cũng không có điểm 10, có 3 thí sinh đạt điểm 9,5. Tỷ lệ điểm trên trung bình là khoảng 74%, giỏi gần 2%.

Trong khi đó, môn Giáo dục Công dân có 19 thí sinh đạt điểm 10, tỷ lệ điểm trên trung bình là hơn 98% trong đó thí sinh đạt điểm giỏi hơn 40%.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ có 19% thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Sử

Với bài thi Khoa học tự nhiên, môn Lý không có thí sinh đạt điểm 10, có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình ở môn này là hơn 53%, đạt điểm giỏi hơn 2% trong tổng số hơn 48.000 thí sinh dự thi.

Môn Hóa với gần 50.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ trên trung bình hơn 49%, giỏi là hơn 2%.  

Khoảng 49.000 thí sinh dự thi môn Sinh nhưng không có điểm 10, chỉ có một thí sinh đạt 9,7. Tỷ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình môn này gần 38%, đạt điểm giỏi hơn 1%.

Môn Toán với hơn 77.000 thí sinh chỉ có một điểm 10. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình hơn 69 %; số thí sinh đạt điểm giỏi gần 1,3 %.

Với 78.000 thí sinh dự thi, môn Văn có 5 bài đạt 9 điểm, không có điểm 10. Trong đó, 28 thí sinh có điểm liệt (dưới 1), thí sinh trên trung bình hơn 71%, thí sinh đạt điểm giỏi khoảng 0,7%.

Môn Ngoại ngữ, với hơn 69.000 thí sinh dự thi, có bài đạt điểm tuyệt đối; hơn 49% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt điểm giỏi hơn 7, 8%.

Thông tin chung về kỳ thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cả nước có hơn 900.000 thí sinh, tăng gần 60.000 so với năm trước. Số người đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp là 237.320; vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học là 642.370.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ có 19% thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Sử

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi 4 bài, trong đó 3 bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân)

Ngoại trừ Văn, các môn thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi THPT quốc gia năm 2018 được đánh giá là khó và phân hóa hơn năm trước, đặc biệt môn Toán.

Với mặt bằng chung kết quả điểm thi các môn không cao, có thể thấy điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm nhiều so với điểm chuẩn năm ngoái.

Theo vnexpress.net - Kênh Tuyển Sinh

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2018: "thí sinh khó đạt điểm 9, 10 vì đề phân hóa cao"

THPT Quốc Gia năm 2018: "Đã có 1 thí sinh đạt điểm 10 Toán tại TPHCM"