Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng

SMP
(The School of Medicine and Pharmacy)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Học phí

Dữ liệu đang được cập nhật