Sự kiện: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / TUYỂN SINH ĐẠI HỌC / TUYỂN SINH 2013

Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế

Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế
Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn

 


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013 KHOA GD THỂ CHẤT ĐẠI HỌC HUẾ

(Đang cập nhật ....)

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHC -TỔNG CHỈ TIÊU:250

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

SP thể chất - Giáo dục quốc phòng

D140250

T

 

Giáo dục thể chất

D140206

T

 

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo hình thức 3 chung của Bộ.

- Các môn năng khiếu khối T có hệ số 2.

Lịch sử thành lập khoa giáo dục thể chất đại học Huế

Tháng 3 năm 1957, viện Đại học Huế được thành lập, lúc dầu gồm 4 phân khoa đại học: Sư phạm, Y khoa, Văn khoa, Luật khoa.

 

Tháng 4 năm 1994, Đại học Huế ra đời, đánh dấu giai đoạn mới của sự phát triển giáo dục đại học ở Huế. Từ đó đến nay, số lượng sinh viên và ngành nghề đào tạo liên tục phát triển. Hiện nay, Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

 

Với sứ mệnh của một đại học đa ngành, có phương thức đào tạo đa dạng, nhằm đào tạo cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, có một hệ thống ngành nghề phong phú, năng động mang đặc trưng của khu vực, của địa phương, có những giải pháp thích hợp để tăng nhanh số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học Huế là một trung tâm nghiên cứu khoa học với các đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, tập trung, có khả năng tập hợp các nhà khoa học ở nhiều nơi, có khả năng giao lưu hợp tác với bên ngoài nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước và khu vực. Đại học Huế chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu cơ bản với triển khai ứng dụng nhằm đáp ứng tốt nhất cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

 

 

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được chuyển đổi từ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục thể chất - Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Giám đốc Đại học Huế. Với tổng  số cán bộ CC-LĐ gồm: 31 người trong đó có 25 CBGV có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 05; Cử nhân: 19

 

Nhiệm vụ của Khoa: Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.

 

Với phương châm hất lượng là tiêu chí hàng đầu, là nguyên tắc, định hướng cho các hoạt động đào tạo, là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh giữa các đại học.Phục vụ đại chúng với tinh thần khai phóng, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lãnh đạo Nhà trường đã đưa ra mục tiêu phát triển:

 

- Đào tạo cử nhân Sư phạm thể chất – Giáo dục quốc phòng và cử nhân thể dục thể thao

 

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thể dục thể thao.

 

- Xây dựng phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao của cán bộ, học sinh, sinh viên trong đại học Huế.

 

- Phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các đơn vị trực thuộc đại học Huế.

 

- Phối hợp với y tế của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế trong việc quản lý và đánh giá sức khỏe cho học sinh – sinh viên Đại học Huế.

 

- Được quyền trao đổi, hợp tác với các tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

 

- Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; biên soạn bài giảng, giáo trình; kiểm tra và đánh giá bậc đại học, sau đại học.