Karolinska Institute

SE-171 77, Stockholm, Sweden
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#40

ARWU Ranking

#44

Average Fees (USD)

44,100

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường Karolinska Institute gồm các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
The Karolinska Institutet Global Master

Chi phí học tập trong 1 năm

Tất cả

15/01/2019
The Swedish Institute

$1,100

Thạc sĩ

02/2019 - 04/2019

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường Karolinska Institute gồm các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
The Karolinska Institutet Global Master

Chi phí học tập trong 1 năm

Tất cả

15/01/2019
The Swedish Institute

$1,100

Thạc sĩ

02/2019 - 04/2019

Tin xem nhiều