Mã trường: YQH

Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự

Tên tiếng Anh: Military Medical University

Thành lập năm: 1981

Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Giới thiệu

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.

  1. Các giai đoạn phát  triển:

Trường Quân y sĩ Việt Nam (1949 – 1957),

Trường sĩ quan Quân y (1957 – 1962),

Viện nghiên cứu Y học Quân sự (1962 - 1966)

Đại học Quân y (1966 – 1981)

Học viện Quân y (1981 đến nay)

  1. Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện qua các thời kỳ:

TT

Họ và tên (Học hàm, học vị)

Thời gian

1

GS Đinh Văn Thắng

3/1949 - 8/1949

2

GS Nguyễn Trinh Cơ

9/1949 - 01/1951

3

GS Đỗ Xuân Hợp

01/1951 - 3/1979

4

GS Nguyễn Thúc Mậu

3/1979 - 7/1986

5

GS -TSKH Lê Thế Trung

8/1986 - 6/1995

6

GS -TS Phạm Gia Khánh

6/1995 - 12/2007

7

GS -TS Nguyễn Tiến Bình

12/2007 - 10/2014

8

GS – TS Đỗ Quyết

10/2014 đến nay

 

  1. Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Giai đoạn

1

Nguyễn Trinh Cơ

Bí thư chi bộ:    1949 -1951

2

Dư Cao

Bí thư Đảng uỷ: 6/1953 -1956

3

Vũ Đình Hoan

Bí thư Đảng uỷ:     1956

4

Nguyễn Tuyền

Bí thư Đảng uỷ:     1957

5

Chu Đạt Phác

Bí thư Đảng uỷ: 7/1957 - 9/1964

6

Trần Huy

Bí thư Đảng uỷ: 9/1964 - 4/1970

8

Nguyễn Trọng Hợp

Bí thư Đảng uỷ: 4/1970 - 12/1979

9

Phạm Hữu Trí

Bí thư Đảng uỷ: 12/1979 - 9/1980

10

Nguyễn Ngọc Diệp

Bí thư Đảng uỷ: 9/1980 - 12/1989

11

Nguyễn Tụ

Bí thư Đảng uỷ: 12/1989 - 2/1995

12

Hà Văn Tuỳ

Bí thư Đảng uỷ: 2/1995 - 1/2005

13

Nguyễn Quang Phúc

Bí thư Đảng uỷ: 12/2005 -12/2007

14

Vũ Đăng Khiên

Chính uỷ: 01/2008 – 6/2013

15

Nguyễn Trọng Chính

Chính uỷ: 8/2013 đến nay

 

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.

  1. Các giai đoạn phát  triển:

Trường Quân y sĩ Việt Nam (1949 – 1957),

Trường sĩ quan Quân y (1957 – 1962),

Viện nghiên cứu Y học Quân sự (1962 - 1966)

Đại học Quân y (1966 – 1981)

Học viện Quân y (1981 đến nay)

  1. Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện qua các thời kỳ:

TT

Họ và tên (Học...

Tin xem nhiều