Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 2 năm.

 

Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 550 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

 

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

2.1. Đợt 1 (tháng 5/2018)

200

Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

 

1

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

60320101

80

2

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

30

3

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

- Chính trị phát triển

60310201

90

2.2. Đợt 2 (tháng 10/2018)

350

a.  Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

 

1

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

20

2

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Chính trị phát triển;

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

60310201

50

3

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

60320101

50

4

Kinh tế chính trị

60310102

20

5

Xã hội học

60310301

15

6

Quan hệ công chúng, gồm các chuyên ngành:

- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;

- Quản trị truyền thông.

60320108

20

7

Xuất bản, gồm các chuyên ngành:

- Biên tập xuất bản;

- Quản lý xuất bản.

60320401

15

b. Hình thức đào tạo chính quy tập trung (học 10 ngày/tháng)

1

Triết học

60220301

15

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60220308

15

3

Hồ Chí Minh học

60310204

15

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60220315

15

5

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

20

6

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

60320101

40

7

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Chính trị phát triển;

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

60310201

40

 

Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

 Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Đợt 1: Từ  ngày 10/01/2018đến hết ngày 14/4/2018. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 24/02/2018.

Đợt 2: Từ ngày 15/6/2018đến hết ngày 30/9/2018. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 01/8/2018.

Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Tuyểnsinh, kế hoạch và tổng hợp, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  (024) 37. 546. 963 (máy lẻ 307).

 

Thời gian, địa điểm  học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

Đợt 1:

  • Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 24/02/2018 đến ngày 14/4/2018, học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.
  • Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.
  • Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 05/5/2018 và 06/5/2018).

Đợt 2:

  • Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 30/9/2018, học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.
  • Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.
  • Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 20 và 21/10/2018).

Địa điểm

Địa điểm tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 

Xem chi tết TẠI ĐÂY

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền