George Washington University

2121 Eye Street, NW Washington, DC 20052
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#181

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

54,000

Total Students

0

TỔNG QUAN

George Washington University nằm ở trung tâm thành phố Washington, là thành phố mang tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Trường được thành lập vào năm 1821, George Washington là một mô hình đào tạo giúp kết nói ý tưởng của các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy và phát triển chúng thành hiện thực.

Là tổ chức giáo dục đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ, trường thu hút gần 11.000 sinh viên đại học và 15.000 sinh viên sau đại học hơn 130 nước trên thế giới mỗi năm. 

Thông qua các quan hệ đối tác phát triển​​của trường, sinh viên và giảng viên sẽ được tiếp cận với các nhà lãnh đạo, học viên và tài nguyên từ các tập đoàn, cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế hàng đầu (gồm Ngân hàng Thế giới, Viện Y tế Quốc gia, Viện Smithsonian, Thư viện Quốc hội, Tiền tệ Quốc tế Quỹ, Tổ chức các quốc gia Hoa Kỳ và Quỹ khoa học quốc gia).

Bằng cách tập trung vào các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị và công nghệ, GW giúp sinh viên phát triển kiến ​​thức, kỹ năng, kinh nghiệm để đạt được các mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp - nhằm chuyển hóa tham vọng của họ thành hành động.

TỔNG QUAN

George Washington University nằm ở trung tâm thành phố Washington, là thành phố mang tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Trường được thành lập vào năm 1821, George Washington là một mô hình đào tạo giúp kết nói ý tưởng của các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy và phát triển chúng thành hiện thực.

Là tổ chức giáo dục đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ, trường thu hút gần 11.000 sinh viên đại học và 15.000 sinh viên sau đại học hơn 130 nước trên thế giới mỗi năm. 

Thông qua các quan hệ đối tác phát triển​​của trường, sinh viên và giảng viên sẽ được tiếp cận với các nhà lãnh đạo, học viên và tài nguyên từ các tập đoàn, cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế hàng đầu (gồm Ngân hàng Thế giới, Viện Y tế Quốc gia, Viện Smithsonian, Thư viện Quốc hội, Tiền tệ Quốc tế Quỹ, Tổ chức các quốc gia Hoa Kỳ và Quỹ khoa...

Tin xem nhiều