Bộ Công an cho phép các trường công an tuyển hơn 1200 chỉ tiêu với người tốt nghiệp ĐH ngoài trường công an. Vậy thì các thí sinh ứng tuyển phải thi những môn nào?

Tháng 11 năm nay, các trường công an nhân dân (gọi tắt là trường công an) sẽ tổ chức tuyển sinh để lấy 1.275 chỉ tiêu vào đào tạo văn bằng 2, với đối tượng tuyển sinh là công dân dưới 30 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ được huấn luyện đầu khóa 4 tháng tại K02 và được đào tạo các chuyên môn trong khối ngành công an khoảng 2 năm tại các trường công an.

Việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo 2 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và thi tuyển. Phương thức 1 là để xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp ĐH loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Với phương thức 1, căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do công an địa phương nộp về, các trường công an tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết số thí sinh ứng tuyển sẽ vượt chỉ tiêu thì việc xét được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Trước hết, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành công nghệ thông tin).

Trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Sau đó xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển.

1. 891 chỉ tiêu cho phương thức thi tuyển

Phương thức 2 là phương thức thi tuyển, có 891 chỉ tiêu; với từng ngành tuyển sinh, Bộ Công an đưa ra các yêu cầu về điều kiện dự tuyển khác nhau.

Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát tại HV An ninh nhân dân, HV Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại HV An ninh nhân dân thì phải tốt nghiệp ĐH ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin (mã 748).

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, thì phải tốt nghiệp ĐH ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: khoa học sự sống (742); khoa học tự nhiên (744); toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); công nghệ kỹ thuật (751); kỹ thuật (752); kiến trúc và xây dựng (758).

Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND thì phải tốt nghiệp ĐH ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: máy tính và công nghệ thông tin (748); công nghệ kỹ thuật (751); kỹ thuật (752); pháp luật (738); khoa học sự sống (742).

Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành hậu cần công an nhân dân tại Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: kinh doanh và quản lý (734); kiến trúc và xây dựng (758); sức khỏe về lĩnh vực y – dược (772); dịch vụ xã hội (776).

Sau khi trúng tuyển vào các trường công an, thí sinh sẽ được đào tạo văn bằng 2 các ngành sau: nghiệp vụ an ninh/nghiệp vụ cảnh sát (mã ngành 7860100; an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (mã ngành 7860105); phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (mã ngành 7860113); kỹ thuật CAND (7860107; trinh sát kỹ thuật (mã ngành 7860103); hậu cần CAND (mã ngành 7860116).

2. Thí sinh phải dự thi 2 môn, đều là bài thi tự luận

Để dự tuyển theo phương thức 2, thí sinh phải làm 2 môn thi tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 180 phút.

Vào HV Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và ngành nghiệp vụ an ninh của HV An ninh nhân dân, thí sinh dự thi các môn triết học Mác – Lênin (môn 1) và lý luận nhà nước và pháp luật (môn 2).

Vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, thí sinh dự thi toán cao cấp (môn 1), hóa học đại cương hoặc vật lý đại cương (môn 2).

Vào Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND và ngành an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của HV An ninh nhân dân, thí sinh thi môn triết học Mác – Lênin (môn 1), toán (môn 2).

Nếu qua được vòng sơ tuyển, thí sinh sẽ đến dự thi tại trường mà mình đăng ký dự tuyển. Thời gian thi là ngày 27.11.

3. Cách tính điểm thi phương thức 2

Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 2 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = môn 1 + môn 1 + điểm ưu tiên x2/3.

Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

Trước hết, xét thí sinh có tổng điểm của 2 môn thi làm tròn đến 2 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Bộ Công an cũng đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là thí sinh phải đạt tối thiểu từ 5 điểm trở lên với mỗi môn thi (thang điểm 10).

Khi xét điểm ưu tiên, các trường công an sẽ căn cứ vào quy định của Bộ GD-ĐT về đối tượng chính sách ưu tiên tại quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ Công an, thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS Academic đạt từ 6.5 trở lên được cộng 1 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

Sau đây là danh mục lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp ĐH được đăng ký dự tuyển vào các trường công an:

Đối với người có bằng ĐH thì trường công an sẽ tổ chức thi môn gì? - Ảnh 1

Đối với người có bằng ĐH thì trường công an sẽ tổ chức thi môn gì? - Ảnh 2

Đối với người có bằng ĐH thì trường công an sẽ tổ chức thi môn gì? - Ảnh 3

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công an

> Trường cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son nhưng không nổi bật

> Phụ huynh phản đối việc cho con chuyển từ điểm trường phụ về cơ sở chính

Theo Báo Thanh Niên