Khu Vực Hà Nội

  1. 1. Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Hệ thống thông tin

A, A1

 

15

20,5

20,5

 

Vật lý Kỹ thuật

A

 

16,5

16,5

 

Cơ học Kỹ thuật

A

 

16,5

16,5

 

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm

Bản gốc phiếu báo kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 đã ghi đầy đủ thông tin ngành xét tuyển bổ sung. Không chấp nhận nộp bản photo hoặc photo công chứng phiếu báo kết quả thi.

Bản gốc hoặc bản công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu thuộc diện đối tượng ưu tiên. Nếu thí sinh là người dân tộc ít người thì nộp bản công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh thư nhân dân (có đủ cả 2 mặt của chứng minh thư nhân dân).

01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận thư của thí sinh và số điện thoại liên lạc.

Lệ phí xét tuyển: 15.000 đ/hồ sơ

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT

Thời gian: Từ ngày 20/08/2012 đến 16h00, ngày 05/09/2012.

Địa điểm:

Gửi Bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc

Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo của Trường (Phòng 104, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Người nhận hồ sơ: Chuyên viên Đỗ Nam. Chỉ nhận đơn nộp trực tiếp trong giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT

Từ ngày 30/08/2012 đến ngày 06/09/2012, vào 10h00 mỗi ngày, Nhà trường công bố danh sách thí sinh nộp đơn đăng kí (hoặc được bưu điện gửi đến) trong ngày hôm trước trên website của Trường.

Rút hồ sơ đăng kí

Thí sinh được phép rút hồ sơ, hằng ngày vào 14h00 – 16h00 (từ 27/8/2012 đến 16h00 ngày 05/9/2012) tại Phòng Đào tạo (theo địa chỉ ở trên). Khi rút hồ sơ, thí sinh cần mang theo thẻ dự thi hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc trường PTTH. Nếu người thân đến rút hồ sơ thì ngoài giấy tờ nêu trên của thí sinh phải có giấy uỷ quyền của thí sinh cho người đi rút hồ sơ và giấy tờ tuỳ thân của người đó. Không trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển khi thí sinh rút hồ sơ.

 

 

 

  1. 2. Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG HN

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Toán học

A, A1

30

17,5

17,5

 

Máy tính và Khoa học thông tin

A, A1

40

17,5

17,5

 

Vật lý

A, A1

20

17

17

 

Khoa học vật liệu

A, A1

20

17

17

 

Công nghệ hạt nhân

A, A1

30

17

17

 

Khí tư­ợng học

A, A1

20

16

16

 

Thuỷ văn

A, A1

20

16

16

 

Hải dư­ơng học

A, A1

20

16

16

 

Địa lý tự nhiên

A, A1

20

16

16

 

Quản lý đất đai

A, A1

10

17

17

 

Địa chất học

A, A1

25

17

17

 

Kỹ thuật địa chất

A, A1

20

16

16

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

A, A1

10

17

17

 

 

  1. 3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN

 

 

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Xã hội học

A

 

10

16

 

 

 

 

C

18

 

18

 

D1,2,3,4,5,6

17

17

Triết học

A

41

16

16

 

C

18

18

D1,2,3,4,5,6

17

17

Lịch sử

C

10

18

18

 

D1,2,3,4,5,6

17

17

Ngôn ngữ học

C

26

18

18

 

D1,2,3,4,5,6

17

17

Thông tin học

A

45

16

16

 

C

18

18

D1,2,3,4,5,6

17

17

Hán Nôm

C

15

18

18

 

D

17

17

 

Nhân học

A

40

16

16

 

 

C

18

18

 

 

D1,2,3,4,5,6

17

17

 

Hồ sơ xét tuyển bổ sung bao gồm:

- Bản gốc phiếu báo kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 đã ghi đầy đủ thông tin ngành xét tuyển bổ sung. Không chấp nhận nộp bản photo hoặc photo công chứng phiếu báo kết quả thi.

- Bản gốc hoặc bản công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu thuộc diện đối tượng ưu tiên. Nếu thí sinh là người dân tộc ít người thì nộp bản công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh thư nhân dân (có đủ cả 2 mặt của chứng minh thư nhân dân).

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận thư của thí sinh và số điện thoại (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/08/2012 đến 16h00, ngày 29/08/2012.

Cách nộp hồ sơ:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học KHXH&NV (số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo (địa chỉ nêu trên) trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. Người thu hồ sơ: Th.S Nguyễn Danh Quảng

Lệ phí xét tuyển: 15.000đ/hồ sơ

Công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ XTBS

Từ ngày 11/08/2012 đến 16h00 ngày 27/08/2012. Mỗi ngày, vào 10h00, Nhà trường công bố danh sách thí sinh nộp đăng kí (hoặc được bưu điện gửi đến) trong ngày hôm trước trên website của Trường ĐHKHXH&NV.

Thông tin về hồ sơ XTBS của thí sinh bao gồm: họ và tên, ngày sinh, số báo danh, đối tượng, khu vực, điểm thi từng môn, tổng điểm 3 môn thi, số thứ tự hồ sơ, mã ngành XTBS, ngày nhận hồ sơ XTBS, ngày trả hồ sơ XTBS (nếu có).

Rút hồ sơ đăng kí xét tuyển bổ sung

Thời gian cho phép rút hồ sơ: Ngày 10/8/2012 đến 16h00 ngày 27/8/2012 (vào 14h00 – 16h00 hàng ngày)

Nơi rút hồ sơ XTBS: Phòng Đào tạo (theo địa chỉ ở trên)

Yêu cầu khi đến rút hồ sơ:

Thí sinh cần mang theo thẻ dự thi hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc trường PTTH. Nếu người thân đến rút hồ sơ thì ngoài giấy tờ nêu trên của thí sinh phải có giấy uỷ quyền của thí sinh cho người đi rút hồ sơ và giấy tờ tuỳ thân của người đó.

Không trả lại lệ phí xét tuyển khi thí sinh rút lại hồ sơ đã nộp.

Lưu ý: Thí sinh rút hồ sơ đăng kí ở ngành A của Trường Đại học KHXH&NV vẫn được nộp hồ sơ đăng kí vào ngành B của Trường Đại học KHXH&NV nếu thí sinh có nguyện vọng và còn trong thời gian cho phép.

 

 

 

  1. 4. Trường ĐH Kinh tế - ĐH QG HN

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Kinh tế chính trị

A

12

21

21

 

D1

8

21

21

Kinh tế phát triển

A

5

21

22

 

D1

5

21

21,5

 

  1. 5. Trường ĐH Giáo dục - ĐH QG HN

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Sư phạm sinh học

A

10

17

17

 

B

25

20

20

Sư phạm lịch sử

C

10

19

19

 

D1,2,3,4

5

19

19

 

  1. 6. Trường ĐH Lao động - Xã hội

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Quản trị nhân Lực

A

65

15,5

15,5

Đào tạo tại Hà nội, Số 43 Trần Duy Hưng, Phường Trung hòa, Quận Cầu Giấy HN

C

19

19

D1

15,5

15,5

Kế toán

A

199

16,5

16,5

Đào tạo tại Hà nội, Số 43 Trần Duy Hưng, Phường Trung hòa, Quận Cầu Giấy HN

D1

16

16

Công tác xã hội

C

37

17,5

17,5

Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây - Đường Hữu nghị, Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây - HN

D1

14,5

14,5

Quản trị nhân Lực

A

63

14

14

Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây - Đường Hữu nghị, Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây - HN

 

C

17,5

17,5

 

D1

14

14

 

 

  1. 7. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

a/ Bậc đại học:

Ngành tuyển

Mã ngành

Số lượng

Khối thi

Điểm sàn xét tuyển

Bảo vệ thực vật

D620112

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Chăn nuôi

D620105

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan

D620113

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Công nghệ sinh học

D420201

20

A, B

A: 16,5; B: 19,0

Công nghệ thông tin

D480201

150

A

13,0

Công nghệ thực phẩm

D540101

20

A, B

A: 15,5; B: 17,5

Công thôn

D510210

100

A

13,0

Kế toán

D340301

20

A, D1

14,0

Khoa học cây trồng

D620110

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Khoa học đất

D440306

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Khoa học môi trường

D440301

20

A, B

A: 14,5; B: 17,5

Kinh doanh nông nghiệp

D620114

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

Kinh tế

D310101

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

Kinh tế nông nghiệp

D620115

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

Kỹ thuật cơ khí

D520103

150

A

13,0

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

150

A

13,0

Nông nghiệp

D620101

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Phát triển nông thôn

D620116

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Quản lý đất đai

D850103

20

A, B

A: 14,5; B: 17,0

Quản trị kinh doanh

D340101

100

A, D1

A: 13,0; D1: 13,5

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

D140215

60

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Thú y

D640101

20

A, B

A: 13,0; B: 14,5

Xã hội học.

D310301

150

A, C, D1

A,: 13; C: 14,5; D1: 13,5

b/ Bậc Cao đẳng:

 

STT

Ngành tuyển

Mã ngành

Số lượng

Khối thi ĐH

Điểm sàn

xét tuyển

Đối tượng

xét tuyển

1

Công nghệ kỹ

thuật môi trường

C510406

150

A, B2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

150

A

Khối A: 10,0

Khối B: 11,0

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2012

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

150

A


ở các trường đại học.

4

Dịch vụ thú y

C640201

100

A, B5

Khoa học cây trồng

C620110

100

A, B6

Quản lý đất đai

C850103

150

A, BMức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

 

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học năm 2012 có công chứng; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (15.000 đ /hồ sơ) gửi về phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 25/8/2012.

 

 

  1. 8. Đại học Phương Đông

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM NHẬN HSXT

CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin
Chuyên ngành
:
+ Công nghệ thông tin;
+ Điện tử viễn thông

D480201

A, A1

13,0

200

 

D1

13,5

- Kiến trúc
Chuyên ngành
:
+ Kiến trúc Công trình;
+ Kiến trúc Phương Đông

D580102

V

22,0

130

Môn vẽ >= 5

Hệ số 2

- Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & CN)

D580201

A, A1

13,0

110

 

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu đường)

D580205

A, A1

13,0

60

 

- Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và Quản lí xây dựng)

D580301

A,A1

13,0

70

 

D

13,5

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

60

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chuyên ngành:
+ Tự động hóa;
+ Hệ thống điện

D510301

A, A1

13,0

90

 

- Công nghệ sinh học
Chuyên ngành:
+ CN sinh học công nghiệp;
+ CN sinh học nông nghiệp;
+ Kinh tế CN sinh học

D420201

A

13,0

80

 

B

14,0

- Công nghệ kỹ thuật môi trường
Chuyên ngành:
+ CN kỹ thuật môi trường;
+ Kinh tế kỹ thuật môi trường

D510406

A

13,0

80

 

B

14,0

- Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành:
+ Quản trị doanh nghiệp;

+ Quản trị Du lịch;

+ Quản trị Văn phòng

D340101

A, A1

13,0

245

 

D

13,5

- Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1

13,0

190

 

D

13,5

- Kế toán

D340301

A, A1

13,0

200

 

D

13,5

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

13,5

100

 

- Ngôn ngữ Trung quốc

D220204

D

13,5

60

 

- Ngôn ngữ Nhật

D220209

D

13,5

60


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

40

 

D1

10,5

- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C340101

A, A1

10,0

60

 

D

10,5

- Kế toán

C340301

A, A1

10,0

100

 

D

10,5

- Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

60


1/ Điểm KV, ƯT được cộng:
- KV2: 0,5; KV2-NT: 1; KV1: 1,5
- ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2

2/ Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có kết quả thi đại học (và cả kết quả thi cao đẳng - đối với xét tuyển cao đẳng) năm 2012 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cùng khối thi với ngành xét tuyển.

3/ Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 (Bản chính hoặc Bản sao có công chứng); Thí sinh phải ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin vào phần Đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng (ghi cả tên ngành, tên chuyên ngành và mã ngành); kèm theo 01 phong bì thư đã dán đủ tem và địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển.

+ Lệ phí xét tuyển: 15.000 đ /hồ sơ

3/ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 10/8/2012 đến 10/9/2012 (đợt 1)

4/ Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển:

Phòng Đào tạo, trường Đại học Dân lập Phương Đông – số 201B Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi theo đường bưu điện).

 

  1. 9. Đại học Thăng Long

TT

Tên ngành

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển

NV1

Điểm xét tuyển

NV2

Ghi chú

Khoa Toán – Tin

1.

Ngành Toán ứng dụng

D460112

A

18

18

Môn Toán tính hệ số 2

 

A1

 

18

2.

Ngành Khoa học Máy tính

(Công nghệ thông tin)

D480101

A

18

18

A1

 

18

3.

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A

18

18

A1

 

18

4.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

18

18

A1

 

18

Khoa Kinh tế - Quản lý

5.

Ngành Kế toán

D340301

A

13

13

 

A1

 

13

D1,3

13.5

13.5

6.

Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

13

13

A1

 

13

D1,3

13.5

13.5

7.

Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

A

13

13

A1

 

13

D1,3

13.5

13.5

8.

Ngành Quản lý bệnh viện

D720701

A

13

13

A1

 

13

D1,3

13.5

13.5

Khoa Ngoại ngữ

9.

Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

18.5

18.5

Môn Tiếng Anh tính hệ số 2

10.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

13.5

13.5

 

D4

18.5

18.5

Môn Tiếng Trung Quốc tính hệ số 2

D6

 

13.5

 

11.

Ngành Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

13.5

13.5

 

D6

 

18.5

Môn Tiếng Nhật tính hệ số 2

Khoa Khoa học sức khỏe

12.

Ngành Điều dưỡng

D720501

B

14

14

 

13.

Ngành Y tế công cộng

D720301

B

14

14

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

14.

Ngành Công tác xã hội

D760101

C

14.5

14.5

 

D1,3,4

13.5

13.5

D6

 

13.5

15.

Ngành Việt Nam học

D220113

C

14.5

14.5

D1, 4

13.5

13.5

D3, 6

 

13.5

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học 2012 (bản gốc).

- Lệ phí: 15.000 đồng/1 hồ sơ.

- 01 phong bì đã dán tem bưu chính và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

2. Thời gian: từ ngày 15/8/2012 đến ngày 27/8/2012 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Sáng: 08h00 - 11h30

- Chiều: 14h00 - 16h30

3. Địa điểm: Toà nhà Thư viện, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lưu ý:

- Trường hợp đăng ký xét tuyển Ngành Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, thí sinh cần ghi rõ vào “Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2012” khi lựa chọn chuyên ngành Tài chính hoặc Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc Marketing để thuận tiện trong quá trình học tập tại trường.

- Thí sinh gửi Hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (trên phong bì ghi rõ Xét tuyển nguyện vọng 2) chậm nhất đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 27/8/2012 (theo dấu bưu điện);

- Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 vào ngày 28/8/2012

Nhập học

1. Thời gian: từ ngày 04/9/2012 đến ngày 07/9/2012.

2. Địa điểm: Toà nhà Thư viện, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

10. Học viện Ngoại Giao Việt Nam

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Quan hệ quốc tế

A, A1, D1

 

 

có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn cao đẳng

Xét tuyển Hệ Cao Đẳng

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2012 của Học viện Ngoại giao thông báo về đối tượng, thời gian và thủ tục xét tuyển hệ Cao đẳng 2012 như sau:

Đối tượng tham gia xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học Khối A, A1 và D1 vào Học viện Ngoại giao hoặc các trường đại học khác theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nếu không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn cao đẳng thì được tham gia xét tuyển theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường + Lệ phí xét tuyển (15.000 đồng) + Một phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho Học viện theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo (P201), Nhà 3 tầng,

69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/8/2012 đến 17h00 ngày 5/9/2012. Mọi thông tin về hồ sơ xét tuyển của các thí sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Ngoại giao. Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trước ngày 10/9/2012.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ theo số máy: 04-38343550 hoặc 04-38344540 máy lẻ: 135.

 

11. Học viện Quản lý Giáo Dục

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Ngành Tâm Lý Học Giáo Dục

C. D1

100

C:14.5,

D1 :13.5

C:14.5,

D1 :13.5

Điểm xét tuyển này áp dụng cho hs phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Ngành Công nghệ thông tin

A, A1

200

A:13,

A1:13

A:13,

A1:13

Thời gian nhận hồ sơ, Điều kiện Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

- Nhận hồ sơ từ ngày 21/08/2012 đến 17h00 ngày 20/09/2012 Trực tiếp tại học viện hoặc qua đường Bưu điện, Quá thời hạn trên Hồ sơ gửi đến không hợp lệ (Nếu gửi qua Bưu Điện thì thời gian tính theo dấu Bưu điện) .

- Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản chính ( Có dấu đỏ) . Giấy chứng nhận kết quả thi bản photo hoặc bản photo có công chứng không hợp lệ

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có 1 giấy chứng nhận kết quả thi bản chính( có dấu đỏ) 2 phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại nếu có

- Lệ phí đăng ký xét tuyển : 15.000 Đồng

 

Nơi nhận: Phòng đào tạo, Học viện quản lý Giáo dục, 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện Thoại: 04.36648719

12. Trường Đại học Công đoàn

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Ngành Bảo hộ lao động

A, A1

130

 

15

Điểm xét tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là Học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3). Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Ngành Xã hội học

C, D1

120

 

16

 

Thủ tục và thời gian đăng ký xét tuyển NV2

 

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học năm 2012 (bản chính hoặc bản photo công chứng) đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển. Trường hợp chuyển qua đường Bưu điện gửi kèm 01 phong bì thư có dán tem và ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

 

Thời gian đăng ký xét tuyển: từ 20/8 → 17h ngày 05/9/2012 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

 

Công bố kết quả: Trước ngày 10/9/2012 (thí sinh cập nhật danh sách và kết quả tại website: www.dhcd.edu.vn)

 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

 

Địa điểm nhận đăng ký xét tuyển NV2

 

Phòng Đào tạo (P304 – nhà A), Trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

 

Điện thoại:043.8574419

13. Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vân Tải

Tên trường. Ngành học

Khối thi

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái NguyênChỉ tiêu


Công nghệ kỹ thuật giao thông

A
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ


169

175

30

+ CNKT xây dựng cầu48


+ CNKT xây dựng đường bộ50


+ CNKT xây dựng cầu đường sắt32


+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy50


Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

A
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp80


Công nghệ kỹ thuật Ô tô

A

44

46


Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

A
+ CNKT cơ khí máy xây dựng47


Kế toán

A
+ Kế toán doanh nghiệp


91

93

48

Quản trị kinh doanh

A
+ Quản trị doanh nghiệp50


Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 có tổng số điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng mức điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành nêu trên (không có điểm liệt).
- Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.
- Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Đơn xin xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới)
+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 10/8/2012 đến 17 giờ ngày 30/8/2012.
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thời gian công bố điểm trúng tuyển, thời gian nhập học sẽ được công bố trên các website của trường.
- Ghi chú: Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên có nguyện vọng học sang chuyên ngành khác trong cùng nhóm ngành đào tạo được đăng ký học bổ sung các học phần còn thiếu để được cấp thêm bảng điểm trước khi ra trường.
- Địa chỉ và điện thoại liên hệ:
+ Tại Cơ sở Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
ĐT : ( 04) 35526713 hoặc ( 04 ) 38547536 - Email: infohn@utt.edu.vn
+ Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: Phường Đồng Tâm - Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: ( 0211) 3867404 hoặc ( 0211) 3 867405 - Email: infovy@utt.edu.vn
+ Tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
ĐT : (0280) 3 856545 hoặc ( 0280) 3855681. Email: infotn@utt.edu.vn
Thí sinh có nguyện vọng học hệ Cao đẳng, TCCN, Cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên các website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://www.svgtvt.net.

Tham khảo tại : http://utt.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=825:thong-bao-im-trung-tuyn-va-xet-tuyn-b-sung-vao-h-ao-to-i-hc-chinh-quy-nm-2012&catid=38:thong-bao-tuyn-sinh&Itemid=84

14. Đại học Điện Lực

HỆ ĐẠI HỌC

TT

Ngành

Điểm NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận đơn NV2

Khối A

Khối D1

Khối A

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

 

Hệ thống điện

18.0

 

5

20.0

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng

16.0

 

5

17.0

 

 

Nhiệt điện

15.5

 

15

16.0

 

 

Điện lạnh

15.5

 

15

15.5

 

 

Xây dựng công trình điện

15.5

 

15

16.0

 

 

Điện hạt nhân

18.0

 

20

18.0

 

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Quản lý năng lượng

15.5

 

5

16.0

 

 

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

15.5

 

20

15.5

16.0

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Công nghệ phần mềm

15.5

 

10

16.0

 

 

Thương mại điện tử

15.5

 

20

15.5

 

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16.0

 

5

17.0

 

5

Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử

15.5

 

10

16.0

 

6

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

15.5

 

25

15.5

 

7

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15.5

 

10

15.5

 

8

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

Quản trị doanh nghiệp

15.5

16.0

10

17.0

18.0

 

Quản trị du lịch khách sạn

15.5

16.0

20

16.0

17.0

9

Tài chính ngân hàng

16.5

17.5

10

18.5

19.0

10

Kế toán

17.0

18.0

10

19.0

20.0

Tổng số

 

 

230

 

 

 

HỆ CAO ĐẲNG

TT

Ngành

Điểm NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận đơn NV2

Khối A

Khối D1

Khối A

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

 

Hệ thống điện

12.0

 

40

12.0

 

 

Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh)

11.0

 

20

11.0

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng

11.5

 

20

11.5

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

 

20

10.0

 

 

Nhiệt điện

10.0

 

20

10.0

 

 

Điện lạnh

10.0

 

20

10.0

 

 

Xây dựng công trình điện

10.0

 

20

10.0

 

 

Thủy điện

10.0

 

20

10.0

 

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Quản lý năng lượng

10.0

 

20

10.0

 

 

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

10.0

 

20

10.0

10.5

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Công nghệ phần mềm

11.0

 

20

11.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11.5

 

20

11.5

 

5

Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)

11.0

 

20

11.0

 

6

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

10.0

 

20

10.0

 

7

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

10.0

 

20

10.0

 

8

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

Quản trị doanh nghiệp

11.0

11.5

20

11.0

11.5

 

Quản trị du lịch khách sạn

10.0

10.5

20

10.0

10.5

 

Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.5

20

10.0

10.5

9

Tài chính ngân hàng

11.5

12.0

20

11.5

12.0

 

Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.5

20

10.0

10.5

10

Kế toán

12.5

12.5

20

12.5

12.5

 

Kế toán (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.5

20

10.0

10.5

Tổng số

 

 

460

 

 

GHI CHÚ:

A. Đối với hệ Đại học

1. Điểm trúng tuyển vào trường: Khối A: 15.5 điểm, Khối D1: 16.0

2. Thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường nhưng không đạt điểm chuẩn theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Riêng thí sinh thi khối D1 có thể chuyển sang ngành Quản lý công nghiệp (có các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị). Trên giấy báo nhập học dành cho các thí sinh nói trong mục 2 này sẽ ghi rõ các chuyên ngành thí sinh được chuyển. Thí sinh tự đánh dấu vào chuyên ngành mình chọn trước khi nhập học.

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố trên trang Web của trường ĐHĐL (www.epu.edu.vn). Giấy báo nhập học sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2012. Thí sinh nhận giấy báo nhập học, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Sau ngày 25/8 thí sinh diện trúng tuyển NV1 mà chưa nhận được Giấy báo nhập học có thể trực tiếp đến Phòng Đào tạo của trường ĐHĐL để xin cấp lại. Nếu ở xa, có thể đến nhập học rồi lấy giấy báo nhập học sau.

4. Nhận hồ sơ NV2 (cả hệ Đại học và hệ Cao đẳng) từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 28/8/2012. Khi đăng ký NV2, đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh cần ghi rõ tên chuyên ngành cùng với mã chuyên ngành mà mình đăng ký xét tuyển.

5. Cấp 30 suất học bổng 1 000 000/tháng (mỗi năm học10 tháng) cho 30 sinh viên chuyên ngành Điện hạt nhân. Năm thứ nhất lấy theo điểm thi tuyển sinh Đại học từ cao xuống thấp; những năm học sau dựa theo kết quả học tập của các năm trước.

6. Tổ chức Lớp chất lượng cao chuyên ngành Hệ thống điện cho các thí sinh thi vào chuyên ngành Hệ thống điện đạt từ 20.0 điểm trở lên.

Ngày nhập học hệ Đại học: NV1: 05/09/2012; NV2: 12/9/2012

B. Đối với hệ Cao đẳng

Hệ Cao đẳng chỉ xét tuyển NV2 kết quả thi Đại học năm 2012. Sinh viên các lớp Cao đẳng đặt ở Vinh sẽ được giảm 10% học phí so với sinh viên cùng loại hình đào tạo tại Hà Nội.

Ngày nhập học hệ Cao đẳng cho cả NV1 và NV2: 11/09/2012;

C. Đối với các thí sinh có điểm thi dưới điểm sàn cao đẳng (<10.0 khối A và <10.5 khối D1)

Nhà trường sẽ ưu tiên cho các thí sinh thi vào Đại học Điện lực có điểm thì từ 7.0 trở lên khi xét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và hệ Cao đẳng nghề của trường.

Hệ TCCN chỉ tuyển sinh chuyên ngành Hệ thống điện (mã 01) với 410 chỉ tiêu.

Hệ Cao đẳng nghề (500 chỉ tiêu) có các chuyên ngành Hệ thống điện (mã N01), Điện công nghiệp (mã N02), Thủy điện (mã N03), Kế toán (mã N04).

Hệ TCCN và hệ Cao đẳng nghề nhập học đợt 1 ngày 07/9/2012, đợt 2 ngày 21/9/2012.

D. Nguyên tắc xét tuyển NV2

1. Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng chuyên ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Ngày 30/8/2012 nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển NV2.

2. Hồ sơ NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường ĐHĐL (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực, 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 10/8/2012 đến hết giờ làm việc của bưu điện ngày 28/8/2012. Hồ sơ gồm phiếu đăng ký NV2 bản gốc có dấu đỏ của trường dự thi hoặc bản sao công chứng, một phong bì dán tem (loại 2 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận và lệ phí xét tuyển 15 000 đồng. Thí sinh trúng tuyển NV2 khi nhập học phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Thí sinh đăng ký NV2 hệ Cao đẳng các lớp đặt ở Vinh có thể nộp Hồ sơ NV2 trực tiếp tại Văn phòng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (Cơ sở của trường ĐHĐL ở Nghệ An). Địa chi: Đường Lê Viết Thuật , Hưng Lộc (Đường Vinh - Cửa Hội), thành phố Vinh, Nghệ An.

Tham khảo tại: http://www.epu.edu.vn/Default.aspx?BT=9229

15. Trường Đại học Ngoại Thương

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Lưu trữ học

C, D1

20

 

C: 14.5

D1:13.5

Hệ Đại học

Tại Hà Nội

Khoa học Thư viện

C, D1

30

 

Lưu Trữ học

C, D1

40

 

C: 11.5

D1: 10.5

Hệ cao đẳng Tại Hà Nội

Quản trị văn phòng :

+ Quản trị văn phòng

+Hành chính văn thư

+Văn thư lưu trữ

+Hành chính Học

C, D1

150

 

Khoa học thư viện

C, D1

60

 

C: 11.5

D1: 10.5

Thư ký văn phòng

60

 

Hệ cao đẳng Tại Hà Nội

Quản lý Văn hóa

60

 

Quản trị nhân lực

A, C, D1

60

 

A:10

C:11.5

D1:10.5

Tin học ứng dụng

A, A1,D1

50

 

A,A1:10

D1:10.5

Dịch vụ Pháp Lý

60

 

Miền Trung: Cơ sở Đại học Nội Vụ Tại Đà Nẵng

Quản trị Nhân lực

C, D1

50

 

C: 14.5

D1:13.5

 

Hệ đại học

Quản trị văn phòng

50

 

Quản trị văn phòng

C, D1

50

 

C:11.5

D1:10.5

Hệ Cao đẳng

Khoa học thư viện

50

 

Quản trị nhân lực

A, C, D1

50

 

A:10

C:11.5

D1: 10.5

Dịch vụ pháp lý

50

 

Hồ sơ Đăng ký xét tuyển

Gồm:

1 Giấy chứng nhận kết quả thi của trường tổ chức thi và thí sinh đã ghi đầy đủ nguyện vọng vào phần để trống

1 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh

Lệ phí xét tuyển : 15.000 đ/ 1 hồ sơ

 

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của bộ giáo dục và đào tạo năm 2012 (Không có môn nào bị điểm 0, điểm môn ngoại ngữ không nhân hệ số) Cùng khối thi, đúng vùng xét tuyển theo quy định của trường và xét tuyển thí sinh có điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu

 

Thời gian nhận hồ sơ: 15/08/2012 - 25/11/2012

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Tại Hà Nội: Phòng quản lý đào tạo - Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

Số 36 Phường Xuân la - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

Điện thoại : 04.37.533.659 - 04.37.532.864 - 11 - 227 Fax: 04.37.532.953

Tại miền Trung: Cơ sở trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Tại miền Trung

Khu đô thị mới Điện nam - Điện Ngọc - Điện bàn - Quảng Nam ( Gần làng Đại học Đà nẵng)

Điện thoại : 0510/626/3232 - 0510.626.3235 - 0510.2240.390

Tham khảo tại: http://www.truongnoivu.edu.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=191&itemid=3350

16. Đại học Thương Mại

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Ngành quản trị Kinh Doanh

A

60

 

có điểm xét tuyển từ điểm sàn cao đẳng

Hệ Cao Đẳng

Ngành Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại

a

60

 

có điểm xét tuyển từ điểm sàn cao đẳng

Hệ Cao Đẳng

 

 

 

 

 

 

1.Trường Đại học Thương mại thông báo chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung hệ cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:

2- Đối tượng tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học chính quy khối A năm 2012 theo đề thi chung có điểm xét tuyển từ điểm sàn cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã tính điểm đối tượng ưu tiên và khu vực).

3- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 1) Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học 2012 (bản chính); 2) Lệ phí xét tuyển 25000 VNĐ; 3) Một phong bì đã dán tem bưu chính và ghi rõ địa chỉ gửi thư của thí sinh.

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Trên phong bì ghi rõ Xét tuyển bổ sung cao đẳng). Trường hợp thí sinh ủy quyền cho người khác nộp phải có Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và CMT của người được ủy quyền.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 ngày 20/8/2012 đến 17h00 ngày 10/9/2012. Trường hợp nộp qua đường bưu điện chậm nhất hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9/2012 (theo dấu bưu điện).

Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến đủ chỉ tiêu và kết quả xét tuyển được công bố trên Websites của trường (http://www.vcu.edu.vn ) từ ngày 11/9/2012. Các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 15/9/2012.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo các số điện thoại: (04) 37642133, (04) 38348406.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thương Mại thông báo:

Nhà trường sẽ trả giấy chứng nhận kết quả thi và phiếu báo điểm cho những thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2012, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Thương Mại như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20/08/2012 đến ngày 20/09/2012 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ thứ bảy và chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng số 1 nhà U2 trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Tham khảo: http://vcu.edu.vn/index.asp?progid=9&sott=1086&loai=45

17. Đại học Văn hóa Hà Nội

 

Tên ngành học

Khối tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C,D1

Chưa thông báo

Hệ đại học

- Khoa học thư viện

C,D1

- Thông tin học

C,D1

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

C,D1

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

C,D1

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

C,R1

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

S

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

C,D1

- Ngành Việt Nam học

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

D1

 

 

Tên ngành học

Khối

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Ghi chú

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

400

 

Hệ Cao đẳng

- Quản lí văn hoá

C, D1

 

100

- Khoa học thư viện

C, D1

 

100

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C, D1

 

100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C, D1

 

100

Điều kiện nộp hồ sơ

I. Đại học

- Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Đại học trở lên

II. Cao đẳng

- Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Cao đẳng trở lên

D. Hồ sơ xét tuyển

1. Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi

2. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

3. Lệ phí xét tuyển : 15.000đ/ hồ sơ

E. Thời gian nhận hồ sơ :

- Đại học : từ 13/08/2012 đến 07/09/2012

- Cao đẳng : từ 20/08/2012 đến 20/09/2012

Thông tin liên hệ : Phòng Đào tạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ : Số 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT : 04-38511971 máy lẻ 104,105,116,117

Tham khảo tại: http://daotao.huc.edu.vn/vi/bvct/id27/DIEM-TRUNG-TUYEN-KY-THI-DAI-HOC-CAO-DANG-NAM-2012-CUA-TRUONG-DAI-HOC-VAN-HOA-HA-NOI-VA-THONG-BAO-XET-TUYEN-NGUYEN-VONG-BO-SUN

18. Viện Đại học Mở

Ngành/Đơn vị

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Điểm trúng tuyển đợt 1

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

Ghi chú

Công nghệ thông tin

A, A1

80

 

13

 

 

 

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền Thông ( Ngành Điện tử Viễn thông trước đây)

A, A1

180

 

13

 

Công nghệ sinh học

B

80

 

14

 

QTKD - QT Du lịch, Khách sạn

D1

40

 

18

 

QTKD - Hướng dẫn DL

D1

50

 

18

 

Tài chính Ngân hàng

A, D1

50

 

A:15

A1: 15.5

 

Luật Kinh tế

A

100

 

13

 

Luật quốc tế

A

50

 

13

 

Ngôn ngữ Anh

D1

50

 

19

 

Ngôn ngữ Trung quốc

D1

60

 

18

 

Mức điểm trên là điểm của HSPT-KV3 các khu vực và đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,5 và 1 điểm, Thí sinh đăng ký xét tuyển vào 2 ngành QTKD Du lịch, khách sạn và hướng dẫn Du lịch ghi Mã ngành D340101 và ghi thêm tên chuyên ngành

 

Phương thức xét tuyển: Căn cứ điểm thi ( Tính cả ưu tiên khu vực, Đối tượng) Nhà trường sẽ xét tuyển lấy đủ chỉ tiêu theo điểm từ cao xuống thấp.

 

Hình thức và thời hạn nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm

+1 Bảm gốc giấy chứng nhận điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2012

+ Phong bì dán sẵn tem, Ghi sẵn địa chỉ người nhận.

+ Lệ phí xét tuyển : 15.000Đ/ hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại viện đại học mở Hà Nội, Thời hạn tính theo dấu bưu điện từ 21/08/2012 đến 17h00 ngày 26/08/2012

- Thủ tục rút hồ sơ: Thí sinh được rút Hồ sơ ĐKXT nhưng lệ phí xét tuyển đã nộp không được hoàn lại. Thí sinh có thể trực tiếp đến Viện Đại học Mở hà Nội để rút hồ sơ hoặc uywr quyền cho người khác rút thay

- Địa chỉ nạp hồ sơ: Phòng Đào tạo 0 Viện Đại học Mở Hà Nội : Phòng A13 - Phố Nguyễn Hiền - phường Bách Khoa - Quận Hai bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04 386.82299 - 04 38694821

 

Địa điểm tư vấn, hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên, Viện Đại học Mở HN; Nhà B101 Nguyễn Hiền,  Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.36231693

Email: hotrosinhvien.hou@gmail.com - Website: http://hotrosinhvien.hou.edu.vn

Thông tin trên do Kenhtuyensinh Tổng hợp