Theo ngưỡng đảm bảo đầu vào (điểm sàn) đã công bố, một số trường đại học và học viện thông báo xét thí sinh từ 14 điểm trở lên cho tổ hợp 3 môn dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Điểm chuẩn dự kiến của 3 trường đại học tại Hà Nội

Điểm chuẩn dự kiến của 3 trường đại học tại Hà Nội

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến 2020.

* Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo đó, ngành có điểm sàn cao nhất là quản trị kinh doanh, nhận hồ sơ từ 15 điểm.

Bốn ngành còn lại đều nhận hồ sơ từ mức 14 điểm, gồm: địa chất học, khí tượng và khí hậu học, thủy văn học, biến đối khí hậu và phát triển bền vững.
Thông tin xét tuyển từng ngành như bảng sau:

Điểm sàn ĐH 2020: Nhiều trường xét tuyển từ 14 điểm - Ảnh 1

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) cũng thông báo mức điểm đăng ký xét tuyển các ngành ĐH hệ chính quy năm 2020 với mức điểm tương đương.

Trong đó, mức điểm dự kiến đăng ký xét tuyển các ngành theo kết quả thi THPT là 14 điểm cho tất cả các ngành.

Năm nay trường tuyển 700 chỉ tiêu, trong đó ngành kỹ thuật xây dựng 300 chỉ tiêu, kiến trúc 100 chỉ tiêu… Với thí sinh xét tuyển ngành có tổ hợp môn năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu đạt từ 5 trở lên.
Điểm sàn các ngành như sau:

Điểm sàn ĐH 2020: Nhiều trường xét tuyển từ 14 điểm - Ảnh 2
Điểm sàn ĐH 2020: Nhiều trường xét tuyển từ 14 điểm - Ảnh 3

* Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điểm nhận hồ sơ cho 9 ngành tuyển sinh của trường ở mức 14-17 điểm theo tổ hợp xét tuyển. Trong đó, riêng ngành công tác xã hội, giới và phát triển nhận hồ sơ từ 14 điểm trở lên.

Điểm sàn từng ngành cụ thể như bảng sau:

Điểm sàn ĐH 2020: Nhiều trường xét tuyển từ 14 điểm - Ảnh 4

Trước đó, nhiều trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mức điểm xét tuyển hầu hết các trường từ 15 điểm trở lên cho 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (gồm điểm ưu tiên nếu có).

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo Báo Thanh Niên.