Điểm chuẩn học bạ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Đà Nẵng năm 2020 rơi vào 18 điểm cho tất cả các ngành.

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị công bố điểm chuẩn học bạ 2020

Điểm chuẩn học bạ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

Điểm chuẩn học bạ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn học bạ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Đà Nẵng năm 2020

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, hiện có hơn 2.000 cán bộ, giảng viên và trên 50.000 sinh viên từ bậc Cao đẳng đến Tiến sỹ đang theo học.

Là đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc một đại học vùng lớn nhất Miền Trung - Tây Nguyên, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông luôn xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu tuyển dụng rất lớn hiện nay. Sứ mạng của Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông là đào tạo nguồn nhân lực đại học có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, giỏi chuyên môn, năng động, tài năng và sáng tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Internet of things - IoT) đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ.

Theo TTHN