Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

Điểm chuẩn Đại Học Quy Nhơn

Mã ngành: 101
Tên ngành: Toán học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã ngành: 102
Tên ngành: Vật lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 103
Tên ngành: Kỹ thuật công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 104
Tên ngành: Toán học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 105
Tên ngành: Khoa học máy tính
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 106
Tên ngành: Vật lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 107
Tên ngành: Kỹ thuật Điện
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 108
Tên ngành: Điện tử - Viễn thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 112
Tên ngành: Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 113
Tên ngành: Sư phạm Tin học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 201
Tên ngành: Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.50
Mã ngành: 202
Tên ngành: Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 203
Tên ngành: Địa chính.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 203
Tên ngành: Địa chính
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 204
Tên ngành: Địa lý.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 204
Tên ngành: Địa lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 205
Tên ngành: Công nghệ Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 301
Tên ngành: Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 302
Tên ngành: Sinh học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 303
Tên ngành: Nông học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 401
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 403
Tên ngành: Kinh tế (Kinh tế đầu tư)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 404
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 405
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 601
Tên ngành: Ngữ văn
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.50
Mã ngành: 602
Tên ngành: Lịch sử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 603
Tên ngành: Đại Lý.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã ngành: 603
Tên ngành: Địa lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 604
Tên ngành: Giáo dục chính trị
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 605
Tên ngành: Tâm lý giáo dục.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 605
Tên ngành: Tâm lý giáo dục
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 606
Tên ngành: Ngữ văn
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 607
Tên ngành: Lịch sử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 608
Tên ngành: Công tác xã hội
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 609
Tên ngành: Việt Nam học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 609
Tên ngành: Việt Nam Học.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 610
Tên ngành: Hành chính học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 610
Tên ngành: Hành chính học.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 701
Tên ngành: Tiếng Anh
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 751
Tên ngành: Tiếng Anh
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 901
Tên ngành: Giáo dục tiểu học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 901
Tên ngành: Giáo dục tiểu học.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.50
Mã ngành: 902
Tên ngành: Thể dục thể thao
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã ngành: 903
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 904
Tên ngành: Giáo dục đặc biệt.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 904
Tên ngành: Giáo dục đặc biệt
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 905
Tên ngành: Giáo dục thể chất
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều