Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm tính theo thang 30.

 

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 20-25,65 (thang 30); 33,4-34,85 (thang 40)

 - Ảnh 1  - Ảnh 2

2. Trường Đại học Công nghệ: 22-27,85

 - Ảnh 3  - Ảnh 4

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 22-28,78

 - Ảnh 5  - Ảnh 6

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: 26,68-37,21 (thang 40)

 - Ảnh 7

5. Trường Đại học Kinh tế: 34,1-35,7 (thang 40)

 - Ảnh 8

6. Trường Đại học Giáo dục: 20,5-24,47

 - Ảnh 9

7. Trường Đại học Việt Nhật: 20-22

 - Ảnh 10

8. Trường Đại học Y Dược: 23,55-26,8

 - Ảnh 11

9. Trường Đại học Luật: 24,28-27,5

 - Ảnh 12

10. Trường Quốc tế: 21-24,35

 - Ảnh 13  - Ảnh 14

11. Trường Quản trị Kinh doanh: 20,55-22

 - Ảnh 15

12. Khoa các khoa học liên ngành: 22-26,13

 - Ảnh 16

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 14.945 sinh viên cho 143 ngành, chương trình đào tạo, tăng gần 1.800 so với năm ngoái.

Các phương thức tuyển sinh được chia thành bốn nhóm chính, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM; xét chứng chỉ quốc tế. Ngoài ra, một số đơn vị trực thuộc tuyển sinh riêng bằng cách phỏng vấn hoặc thi năng khiếu, kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc chứng chỉ.

Về học phí, mức thu của các trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội rất đa dạng. Chẳng hạn, Trường Đại học Giáo dục thu 9,8-11,7 triệu đồng cho năm học tới trong khi trường Quốc tế có ngành học phí lên tới 112,7 triệu đồng. Nhóm thu cao là các chương trình chất lượng cao hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài.

Năm ngoái, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn cao nhất - 29,95, kế đến là Đại học Công nghệ với mức đầu vào dao động 22-29,15.

VnExpress