Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78. Năm ngành trên 28 điểm gồm Quan hệ công chúng, Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học và Tâm lý. Ngành Quan hệ công chúng có điểm cao nhất, 28,78 ở khối C00 (Văn, Sử, Địa), tuy nhiên mức này thấp hơn 1,17 điểm so với năm ngoái (29,95).

Điểm chuẩn 2023  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78.   - Ảnh 1

Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là Báo chí và Đông phương học cùng 28,5 điểm. Ngành Đông phương học và Hàn Quốc học mất ngôi đồng hạng nhất với Quan hệ công chúng khi điểm chuẩn lần lượt là 28,5 và 28,25, giảm 1,45-1,7 điểm.

Trong bốn ngành khác có điểm chuẩn từ 27 trở lên, Quốc tế học cao nhất với 27,7 điểm khối C00. Ba ngành lấy điểm thấp nhất, 22 điểm, gồm Lưu trữ học, Nhân học và Tôn giáo học.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cụ thể:

Điểm chuẩn 2023  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78.   - Ảnh 2 Điểm chuẩn 2023  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78.   - Ảnh 3 Điểm chuẩn 2023  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78.   - Ảnh 4

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay tuyển 2.000 chỉ tiêu bằng 5 phương thức tương tự năm 2022, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả thi đánh giá năng lực (HSA); xét chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Học phí dự kiến thấp nhất là 15 triệu đồng/năm với chương trình đào tạo chuẩn và cao nhất 35 triệu đồng/năm với chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng.

Năm 2022, điểm chuẩn của trường từ 20 đến 29,95. Hàn Quốc học, Đông Phương học, Quan hệ công chúng lấy điểm chuẩn cao nhất - 29,95 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), trong khi đó Tôn giáo học thấp nhất với 20 điểm ở tổ hợp D83 (Văn, tiếng Trung, môn Khoa học Xã hội).

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 28

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 28

Bình Minh / VnExpress