Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Markerting năm 2020 cao nhất là 26.1 điểm ở ngành Marketing. Kênh Tuyển Sinh liên tục cập nhật điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường trên toàn quốc.

Điểm chuẩn Đại học Thăng Long 2020 từ 16,75 đến 24,2

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020 thấp nhất 24,5

Điểm chuẩn năm nay của trường nằm trong khoảng 18 - 26.1 điểm. Ngành Marketing với 26.1 điểm đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường - cũng chính là TOP 1 trong chương trình đại trà.

Điểm chuẩn chương trình đại trà của trường năm nay có sự tăng lên rõ rệt. Theo đó, tất cả các ngành đều có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên. Đồng nghĩa với việc thí sinh phải thi trung bình 7,7 điểm/môn.

Trường công bố điểm chuẩn cụ thể như sau:

NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
Quản trị kinh doanh 25.3
Marketing 26.1
Bất động sản 23.0
Kinh doanh quốc tế 25.8
Tài chính - Ngân hàng 24.47
Kế toán 25.0
Kinh tế 24.85
Ngôn ngữ Anh 23.8
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ
Hệ thống thông tin quản lý 22.7
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.4
Quản trị khách sạn 24.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.0
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
Quản trị kinh doanh 23.9
Marketing 24.8
Kế toán 22.6
Tài chính - Ngân hàng 22.6
Kinh doanh quốc tế 24.5
Quản trị khách sạn 20.8
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ
Quản trị kinh doanh 20.7
Marketing  22.8
Kế toán 18.0
Kinh doanh quốc tế 21.7

Theo Trường Đại học Tài Chính - Marketing