Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm của các môn thi và điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1. Đại diện nhiều trường cho biết điểm chuẩn đại học dự kiến sẽ tăng mạnh.

Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm của các môn thi và điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1. Theo đó, phổ điểm năm nay cao hơn so với năm trước, số lượng bài thi đạt điểm 8-9 cũng tăng lên.

Ngoài ra, do thời gian thi bị lùi lại một tháng rưỡi và để chủ động ứng phó, hầu hết các trường đã điều chỉnh phương án tuyển sinh bằng việc giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức khác. Do vậy, điểm chuẩn đại học năm nay được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tăng mạnh, dao động từ 1-3 điểm.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp thông tin điểm chuẩn của 10 trường đại học top đầu TPHCM qua các năm gần nhất để quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo chọn trường.

1. Đại học Ngoại Thương TPHCM

2. Đại học Bách Khoa TPHCM

3. Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

4. Đại học Kinh Tế TPHCM

5. Đại học Công nghệ Thông tin

6. Đại học Tôn Đức Thắng

7. Đại học Y Dược TPHCM

8. Đại học Kinh tế - Luật TPHCM

9. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

10. Đại học Luật TPHCM

1. Đại học Ngoại Thương TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 1

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 2

2. Đại học Bách Khoa TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 3

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 4

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 5

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 6

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 7

3. Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 8

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 9

4. Đại học Kinh Tế TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 10

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 11

5. Đại học Công nghệ Thông tin

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 12

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 13

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 14

6. Đại học Tôn Đức Thắng

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 15

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 16

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 17

Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt:

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 18

 

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 19

Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 20

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 21

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 22

Chương trình chất lượng cao (TP.HCM):

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 23

7. Đại học Y Dược TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 24

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 25

8. Đại học Kinh tế - Luật TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 26

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 27

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 28

9. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 29

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 30

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 31

10. Đại học Luật TPHCM

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 32

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu TPHCM các năm gần nhất - Ảnh 33

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu Hà Nội các năm gần nhất

Điểm chuẩn 10 trường đại học TOP đầu Hà Nội các năm gần nhất

Điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh. Kênh Tuyển Sinh tổng hợp điểm chuẩn 10 trường đại học tại Hà Nội qua các năm.

Kênh Tuyển Sinh