ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian năm học 2018-2019 - Ảnh 1

A. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:
 • Tin học (Informatics);
 • Công nghệ viễn thông (Communication Technology) ;
 • Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics) ;
 • Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives);
 • Năng lượng điện (Electrical Power Engineering);
 • Điện tử (Electronics);
 • Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics);
 • Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction);
 • Địa kỹ thuật (Geotechnics);
 • Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction);
 • Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial Safety).
2. Trường đại học Tomas Bata:
 • Quản trị và kinh tế (Management and Economics);
 • Tài chính (Finance);
 • Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics);
 • Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics).
3. Trường đại học hóa công nghệ Praha:
 • Hóa sinh (Biochemistry);
 • Vi sinh học (Microbiology);
 • Công nghệ sinh học (Biotechnology);
 • Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis);
 • Công nghệ thực phẩm (Food Technology);
 • Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology).

 

B. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển và thi tuyển.

 

C. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học;Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ;Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học;Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh);Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Trường đại học Tomas Bata);Năng lực ngoại ngữ:Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1 (hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học hóa công nghệ Praha;Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành học tại Trường đại học Tomas Bata.Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh).Ghi chú:Các ứng viên sau không phải nộp chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh:Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh;Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

 

D. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo là 4 năm.Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.
 

E. THẦY HƯỚNG DẪN:

Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của TDTU và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.
 

F. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

Từ 3 đến 5 Nghiên cứu sinh/ngành (chuyên ngành)/năm học.
 
 
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
 
Theo ĐH Tôn Đức Thắng