ĐH Mỏ - Địa chất chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 từ 14 điểm.

ĐH Thăng Long công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

ĐH Văn Lang công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu XT theo điểm thi Điểm nhận hồ sơ
A Hệ Đại học tại Hà Nội     2510  
1 Kỹ thuật dầu khí 7520604 A00,A01 80 15.00
2 Kỹ thuật Địa vật lý 7520502 A00,A01 30 15.00
3 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00,A01,D07 40 15.00
4 Kỹ thuật địa chất 7520501 A00,A01, A04, A06 100 14.00
5

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

 

7520503 A00,A01,C01,D01 100 14.00
6 Quản lý đất đai 7850103 A00,A01,B00,D01 100 14.00
7 Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng 7520601 A00,A01, D01 160 14.00
8 Công nghệ thông tin 7480201 A00,A01, D01 540 14.00
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00,A01 120 16.00
10 Kỹ thuật điện 7520201 A00,A01 160 14.00
11 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00,A01 160 14.00
12 Kỹ thuật công trình xây dựng 7580201 A00,A01,C01,D07 150 14.00
13 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00,A01,B00 40 14.00
14 Quản trị kinh doanh 7340101 A00,A01,D01 200 14.00
15 Kế toán 7340301 A00,A01,D01 500 14.00
16 Công nghệ kỹ thuật hóa học – Chương trình tiên tiến 7510401 A00,A01,D01,D07 30 15.00
B Hệ Đại học tại Vũng tàu     240  
1 Kỹ thuật dầu khí 7520604 A00,A01 40 14.00
2 Kỹ thuật mỏ 7520601 A00,A01,D01 40 14.00
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00,A01,D01 40 14.00
4 Kế toán 7340301 A00,A01,D01 40 14.00
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00,A01,D01 40 14.00
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00,A01 40 14.00

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3838 9633

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Nông Lâm - ĐH Huế công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018

Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Quang Trung năm 2018