>> Giáo dục, tuyển sinh, đào tạo, tuyển sinh đại học

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa ký kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Xuân Quế - Phó Viện trưởng Viện Tài chính - Ngân hàng

Kết luận ghi rõ: Giao Vụ Giáo dục ĐH tham mưu cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiến hành thu hồi bằng tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế.

Trước đó, căn cứ đơn tố cáo của công dân, Bộ GD&ĐT đã quyết định thụ lý và giao Thanh tra Bộ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Nội dung tố cáo như sau: Ông Hoàng Xuân Quế - Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, tác giả luận án tiến sỹ bảo vệ năm 2003 với đề tài "Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam" đã "đạo văn" tới 30% dung lượng luận án tiến sỹ bảo vệ năm 2002 của tiến sỹ Mai Thanh Quế, Học viện Ngân hàng với đề tài "Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường".

Để có cơ sở giải quyết tố cáo trên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế học thành lập Hội đồng xác minh luận án tiến sỹ để đánh giá mức độ sao chép và đề xuất việc xử lý.

Hội đồng này đã có Biên bản họp, trong đó, 100% thành viên trong hội đồng khẳng định luận án của ông Hoàng Xuân Quế có sao chép một phần từ luận án của ông Mai Thanh Quế. Các sao chép trong nội dung luận án của ông Hoàng Xuân Quế là không hợp pháp vì các nội dung sao chép không có chú dẫn nguồn trích và việc sao chép không đúng quy định (không có dấu ngoặc kép cho phần sao chép nguyên văn. Mức độ sao chép là 52,5/159 trang của luận án (khoảng 30,02%).

Với mức độ sao chép như vậy, luận án của ông Hoàng Xuân Quế không được coi là một công trình khoa học hoàn chỉnh và gần như không còn giá trị trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

Hội đồng xác minh luận án tiễn sĩ đề nghị Bộ GD&ĐT tiến hành thu hồi bằng tiến sỹ kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế.
Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, Báo cáo kết quả xác minh tố cáo, Biên bản công bố dự thảo kết luận nội dung tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Bộ GD&ĐT đã có kết luận.

Theo đó, đưa ra biện pháp xử lý như sau:

Giao Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham mưu cho Bộ trưởng Bộ trưởng có văn bản đề nghị Hội đồng chức danh GS nhà nước xem xét thu hồi quyết dịnh công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế; giao Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân xem xét, xử lý vi phạm của ông Hoàng Xuân Quế theo quy định của pháp luật; Giao văn phòng Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị Thư viện Quốc gia và các đơn vị khác hiện đang lưu giữ luận án tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế thu hồi luận án này để giao Bộ GD&ĐT lưu hồ sơ giải quyết tố cáo.