Ngày 12/8, Bộ GD-ĐT công bố đáp án thi tốt nghiệp chính thức của tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2020. Kênh Tuyển Sinh cập nhật đáp án để Quý phụ huynh và thí sinh cùng theo dõi.

Đáp án Văn Đáp án Toán Đáp án Tiếng Anh
Đáp án Vật lý Đáp án Hóa học Đáp án Sinh học
Đáp án Địa lý Đáp án Lịch sử Đáp án Giáo dục công dân
Đáp án Tiếng Trung Đáp án Tiếng Nhật Đáp án Tiếng Pháp
Đáp án Tiếng Nga

ĐÁP ÁN MÔN VĂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

đáp án thi tốt nghiệp môn Văn 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 2

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

XEM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 3

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 4

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 5

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 6

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

đáp án thi tốt nghiệp môn Hóa học 2020

ĐÁP ÁN MÔN SINH

XEM ĐÁP ÁN MÔN SINH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 8

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 9

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

XEM ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 10

ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

đáp án thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân 2020

ĐÁP ÁN TIẾNG TRUNG

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 12XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 13

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 14

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 15

ĐÁP ÁN TIẾNG NGA

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh 16

Dựa vào đáp án thi THPT chính thức, các thí sinh có thể dự đoán điểm thi tốt nghiệp của mình. Dự kiến ngày 27/8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trên toàn quốc.

> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 NHANH NHẤT.