2 trường đại học cao đẳng tại Đắk Lắk
Đại học Buôn Ma Thuột
Đại học Buôn Ma Thuột
BMTU

Trường Đại học Buôn Ma Thuột được thành lập theo quyết định 1450/QĐ – TTg ngày 19 tháng 08 năm 2014 của thủ tướng chính...

BMU
Đắk Lắk
Đại Học Tây Nguyên
Đại Học Tây Nguyên
TNU

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo...

TTN
Đắk Lắk