Đại học Y khoa Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2018.

> Danh sách các trường đại học

> Điểm chuẩn đại học năm 2018

Ngày 06/08, Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành.

Tra cứu danh sách trúng tuyển tại đây.

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Danh sách trường xét tuyển học bạ năm 2018

> Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018