Đại Học Y Hải Phòng

HPMU
(Hai Phong University of Medicine and Pharmacy)
Thành lập năm: 1985
Tỉnh thành:Hải Phòng
Địa chỉ:Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới thiệu

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tên quốc tế: Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) là một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và dịch vụ về lĩnh vực sức khỏe, trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam. Cơ sở chính của trường tọa lạc tại 72A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển đã trải qua 4 giai đoạn:
          
  * Giai đoạn 1: Trường là cơ sở II trường Đại học Y khoa Hà Nội tại Hải Phòng (từ 9/1979 đến 8/1985).
  * Giai đoạn 2: Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Trường Đại học Y khoa Hà Nội (từ 8/1985 đến 01/1999).
  * Giai đoạn 3: Trường Đại học Y Hải Phòng (từ 01/1999 đến 10/2013).
  * Giai đoạn 4: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (10/2013 đến nay) 

Sứ mạng của trường Đại học Y – Dược Hải Phòng


Đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam.

Trường Đại học Y dược Hải Phòng được tổ chức từ 9 khoa:

- Khoa khoa học cơ bản

- Khoa Y

- Khoa Y tế công cộng

- Khoa Răng Hàm Mặt

- Khoa Điều dưỡng

- Khoa kỹ thuật y học

- Khoa Y học cổ truyền

- Khoa Dược học

- Khoa Y học biển

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tên quốc tế: Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) là một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và dịch vụ về lĩnh vực sức khỏe, trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam. Cơ sở chính của trường tọa lạc tại 72A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển đã trải qua 4 giai đoạn:
          
  * Giai đoạn 1: Trường là cơ sở II trường Đại học Y khoa Hà Nội tại Hải Phòng (từ 9/1979 đến 8/1985).
  * Giai đoạn 2: Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Trường Đại học Y khoa Hà Nội (từ 8/1985 đến 01/1999).
  * Giai đoạn 3: Trường Đại học Y Hải Phòng (từ 01/1999 đến 10/2013).
  * Giai đoạn 4: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (10/2013 đến nay) 

Sứ mạng của...