Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC
(Ho Chi Minh city Unversity of culture)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Chương trình đào tạo

Hình thức đào tạo của Trường

1. Chính quy;

2. Vừa làm vừa học;

3. Văn bằng hai;

4. Liên thông (giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học)

5. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (theo chuyên đề, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề hoặc các nội dung khác theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, địa phương).

Hình thức đào tạo của Trường

1. Chính quy;

2. Vừa làm vừa học;

3. Văn bằng hai;

4. Liên thông (giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học)

5. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (theo chuyên đề, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề hoặc các nội dung khác theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, địa phương).