Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

(Thanh Hoa University of Culture, Sports And Tourism)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Thanh Hóa
Địa chỉ:Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Học phí

  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Năm học

2018 - 2019

2019 - 2020

1. Các lớp khối ngành xã hội, kinh tế...

565.000/tháng

625.000/tháng

2. Các lớp khối ngành Tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, Du lịch...

670.000/tháng

740.000/tháng