Đại Học Gia Định

GDU
(Gia Dinh University)
Thành lập năm: 2007
Địa chỉ:185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định (tên cũ) được thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
          Sau 10 năm xây dựng và phát triển, từ một Trường với ngành mũi nhọn là Công nghệ Thông tin nay đã trở thành một trường đại học đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm 6 ngành học với 19 chuyên ngành đào tạo.Trường đã tổ chức đào tạo cho hơn 8.000 lượt sinh viên  bậc  Đại học và Cao Đẳng với nhiều hình thức đào tạo: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2 .

        Vào ngày 20/11/2017, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cho phép Trường được đổi tên thành Trường Đại học Gia Định.

         Với sứ mạng: là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

          Tầm nhìn đến năm 2030: Trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, có vị thế cao trong hệ thống giáo dục quốc dân và nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu của khu vực.

          Và mục tiêu là: Xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại; phát triển theo định hướng thực hành; chuẩn hóa các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế; đảm bảo cho tất cả sinh viên khi tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa hoc- công nghệ, được các doanh nghiệp tiếp nhận làm việc ngay và trọng dụng; người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

          Các giá trị cốt lõi: Là nơi khai sáng tri thức, trân trọng kiến thức, thấu hiểu nhu cầu của sinh viên và xã hội, quý trọng con người có khát vọng vươn lên trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.

Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định (tên cũ) được thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
          Sau 10 năm xây dựng và phát triển, từ một Trường với ngành mũi nhọn là Công nghệ Thông tin nay đã trở thành một trường đại học đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm 6 ngành học với 19 chuyên ngành đào tạo.Trường đã tổ chức đào tạo cho hơn 8.000 lượt sinh viên  bậc  Đại học và Cao Đẳng với nhiều hình thức đào tạo: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2 .

        Vào ngày 20/11/2017, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cho phép Trường được đổi tên thành Trường Đại học Gia Định.

         Với sứ mạng: là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học...