Đại học Trưng Vương

  • Km 5 Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • ĐT: (0248) 6628987; Website: www.dhtv.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DVP

Giới thiệu trường Đại học Trưng Vương

Trường Đại học Trưng Vương được thành lập 5/2010; là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển Trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.

Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật - công nghệ, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp - những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

>> Điểm chuẩn đại học Trưng Vương

Các chương trình đào tạo Đại học Trưng Vương

1. Bậc đại học chính quy

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy của Đại học Trưng Vương được bố trí 4 năm, nhưng  có phần “nặng” hơn nhiều so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì sao vậy? Vì ĐHTV chủ trương: một sinh viên tốt nghiệp đại học phải hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng sau đây:

1- Thông thạo  nghiệp vụ chuyên môn.

2- Thành thạo kỹ năng sử dụng máy vi tính.

3- Sử dụng  thành thạo tiếng Anh.

Để đạt được 3 mục tiêu trên, chương trình khung hệ đại học chính quy của Trường ĐHTV được bố trí 142 tín chỉ, trong khi đó quy định của Bộ GD & ĐT chỉ có 120 tín chỉ.

Đối với môn học tiếng Anh, chương trình khung của ĐHTV được bố trí rất nặng, gồm 30 tín chỉ, trong khi đó quy định của Bộ chỉ có 10 tín chỉ.

Chương trình dạy Tiếng Anh tuy cao hơn quy định của Bộ, nhưng được bố trí vào chương trình đào tạo chính khoá 4 năm, sinh viên không phải học thêm tại Trung tâm tiếng Anh, hoặc không phải kéo dài thời gian học tập tại Trường.

Mục tiêu của Trường là đào tạo sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc trực tiếp với người nươc ngoài bằng tiếng Anh, không phải thông qua phiên dịch. Những sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh từ 550 điểm TOEFL trở lên có thể học tiếp Thạc sĩ bằng tiếng Anh tại các trường đại học nước ngoài hoặc học ngay tại Trường.

Nhờ hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng nêu trên, sinh viên ĐHTV  sẽ được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và được đãi ngộ bằng một mức lương tương thoả đáng.

2. Chương trình đào tạo Cao đẳng (hệ chính quy)

Chương trình đào tạo được bố trí 3 năm, với 102 tín chỉ. Chương trình này thực chất là Chương trình đào tạo Đại học. Nó chỉ thấp hơn Chương trình đào tạo Đại học của ĐHTV ở trình độ tiếng Anh(Đại học 30 TC, cao đẳng 10 TC). Phần đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn là phần cốt lõi của Chương trình đào tạo Đại học gồm 64 tín chỉ, vẫn được giữ nguyên ở Chương trình đào tạo Cao đẳng cũng 64 tín chỉ. Điều đó cho phép sinh viên Cao đẳng đạt được trình độ thông thạo về nghề nghiệp chuyên môn giống như sinh viên Đại học.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng loại khá và giỏi, bạn có thể học liên thông (cùng ngành nghề) ngay tại TVU để đạt trình độ Đại học.

TVU dành ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng cho những thí sinh nộp đơn thi Nguyện vọng I vào TVU. Nếu chưa đủ điểm vào Đại học thì bạn sẽ được xếp ngay vào Cao đẳng của TVU.

3. Chương trình đào tạo đại học từ xa(Elearning)

Trường Đại học Trưng Vương liên kết với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức đào tạo hệ đại học từ xa, theo mô hình Elearning (Học tập chung trên lớp như chính quy).

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.Học sinh tốt nghiệp lớp12, trung cấp, cao đẳng và đại học(Học văn bằng 2)

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp lớp 12 và các văn bằng chứng chỉ của người xin học, tuyển sinh liên tục, khi số lượng sinh viên đủ 1 lớp sẽ tổ chức học ngay.

4. Chương trình đào tạo tại chức

Trường ĐHTV đang xây các chương trình đào tạo hệ đại học tại chức, để sau 3 năm thành lập, đủ điều kiện Trường sẽ tự đào tạo hệ đại học tại chức.

Theo Trường Đại học Trưng Vương