Xem điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
 • ĐT: (08) 38405008; 22439776
 • Website: http://www.tdt.edu.vn
 • Ký hiệu trường: DTT

Giới thiệu về trường đại học Tôn Đức Thắng

Qua nhiều lần đổi tên, đến ngày 11/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thành một trường công lập.

Nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo mới và đào tạo lại lực lượng lao động, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực nói chung, phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần cung ứng nhân lực và nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khu vực phía Nam.

Đại học Tôn Đức Thắng

Tiền thân của Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và quản lý thông qua Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ làm Chủ tịch.

Qua nhiều lần đổi tên, đến ngày 11/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thành một trường công lập.

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Căn cứ quyết định số số 443/QĐ-TĐT ngày 22/3/2017 và quyết định số 417/QĐ-TĐT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường đại học Tôn Đức Thắng,

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2018 xét tuyển theo 2 phương thức như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2018.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.

Các ngành đào tạo của trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Thiết kế công nghiệp 7210402 15 15 H00 H01 H02  
1.2
Thiết kế đồ họa 7210403 75 25 H00 H01 H02  
1.3
Thiết kế thời trang 7210404 25 15 H00 H01 H02  
1.4
Ngôn ngữ Anh 7220201 150 10 D01 D11    
1.5
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao F7220201 180 20 D01 D11    
1.6
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 70 10 D01 D04 D11 D55
1.7
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh) 7220204A 90 10 D01 D04 D11 D55
1.8
Xã hội học 7310301 50 10 A01 C00 C01 D01
1.9
Việt Nam học 7310630 70 10 A01 C00 C01 D01
1.10
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) 7310630Q 90 10 A01 C00 C01 D01
1.11
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao F7310630Q 90 10 A01 C00 C01 D01
1.12
Quản trị kinh doanh 7340101 70 10 A00 A01 C01 D01
1.13
Quản trị kinh doanh -Chất lượng cao F7340101 75 5 A00 A01 C01 D01
1.14
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) 7340101M 150 10 A00 A01 C01 D01
1.15
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)- Chất lượng cao F7340101M 140 10 A00 A01 C01 D01
1.16
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101N 150 10 A00 A01 C01 D01
1.17
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chất lượng cao F7340101N 110 10 A00 A01 C01 D01
1.18
Kinh doanh quốc tế 7340120 170 10 A00 A01 C01 D01
1.19
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao F7340120 140 30 A00 A01 C01 D01
1.20
Tài chính – Ngân hàng 7340201 130 10 A00 A01 C01 D01
1.21
Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao F7340201 110 10 A00 A01 C01 D01
1.22
Kế toán 7340301 110 10 A00 A01 C01 D01
1.23
Kế toán - Chất lượng cao F7340301 100 20 A00 A01 C01 D01
1.24
Quan hệ lao động 7340408 60 20 A00 A01 C01 D01
1.25
Luật 7380101 170 10 A00 A01 C00 D01
1.26
Luật - Chất Lượng cao F7380101 145 5 A00 A01 C00 D01
1.27
Công nghệ sinh học 7420201 110 10 A00 B00 D08  
1.28
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) F7420201 40 20 A00 B00 D08  
1.29
Khoa học môi trường 7440301 40 10 A00 B00 C02 D07
1.30
Khoa học môi trường(Chất lượng cao) F7440301 15 15 A00 B00 C02 D07
1.31
Toán ứng dụng 7460112 30 10 A00 A01 C01  
1.32
Thống kê 7460201 30 10 A00 A01 C01  
1.33
Khoa học máy tính 7480101 110 10 A00 A01 C01 D01
1.34
Khoa học máy tính- Chất lượng cao F7480101 60 20 A00 A01 C01 D01
1.35
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 75 5 A00 A01 C01 D01
1.36
Kỹ thuật phần mềm 7480103 75 5 A00 A01 C01 D01
1.37
Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao F7480103 60 10 A00 A01 C01 D01
1.38
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 30 10 A00 B00 C02 D07
1.39
Kỹ thuật điện 7520201 175 5 A00 A01 C01  
1.40
Kỹ thuật điện - Chất lượng cao F7520201 70 10 A00 A01 C01  
1.41
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 90 10 A00 A01 C01  
1.42
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) F7520207 50 10 A00 A01 C01  
1.43
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 95 5 A00 A01 C01  
1.44
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) F7520216 60 10 A00 A01 C01  
1.45
Kỹ thuật hoá học 7520301 170 10 A00 B00 C02 D07
1.46
Kiến trúc 7580101 110 10 V00 V01    
1.47
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30 30 A00 A01 V00 V01
1.48
Thiết kế nội thất 7580108 50 10 H00 H01 H02  
1.49
Kỹ thuật xây dựng 7580201 110 10 A00 A01 C01  
1.50
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) F7580201 60 20 A00 A01 C01  
1.51
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 30 20 A00 A01 C01  
1.52
Dược học 7720201 180 20 A00 B00 D07  
1.53
Công tác xã hội 7760101 30 10 A01 C00 C01 D01
1.54
Quản lý thể dục thể thao 7810301 60 20 A01 D01 T00 T01
1.55
Bảo hộ lao động 7850201 55 25 A00 B00 C02 D07
1.56
Ngôn ngữ Anh -Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7220201 5 35 D01 D11    
1.57
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7340101N 5 35 A00 A01 C01 D01
1.58
Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7380101 5 35 A00 A01 C00 D01
1.59
Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7420201 5 25 A00 B00 D08  
1.60
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7480103 5 25 A00 A01 C01 D01
1.61
Ngôn ngữ Anh- Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7220201 5 35 D01 D11    
1.62
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)-Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340101M 5 35 A00 A01 C01 D01
1.63
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340101N 5 35 A00 A01 C01 D01
1.64
Kế toán -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340301 5 25 A00 A01 C01 D01
1.65
Luật -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7380101 5 35 A00 A01 C00 D01
1.66
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7220201 5 25 D01 D11    
1.67
Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7340301 2 23 A00 A01 C01 D01
1.68
Kỹ thuật điện - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7520201 5 25 A00 A01 C01  
1.69
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7520216 5 15 A00 A01 C01  
1.70
Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) K7310630Q 18 2 A01 C00 C01 D01
1.71
Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) K7340101 18 2 A00 A01 C01 D01
1.72
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) Đại học Taylor’s (Malaysia) K7340101N 18 2 A00 A01 C01 D01
1.73
Tài chính (song bằng 2+2) Đại học Fengchia (Đài Loan) K7340201 18 2 A00 A01 C01 D01
1.74
Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) K7340301 14 1 A00 A01 C01 D01
1.75
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) K7520201 18 2 A00 A01 C01  
           

 

Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2018

a. Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT) và có kết quả điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

b. Đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT từ ngày 01/4/2018 -20/4/2018.

Các ngành Toán ứng dụng, Thống kê điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Toán ≥ 5,00 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp) hoặc xét tuyển các ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý thể dục thể thao theo tổ hợp có môn năng khiếu, thí sinh phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu để đủ điều kiện xét tuyển. Điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Năng khiếu ≥ 5,00 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2).

TDTU tổ chức thi năng khiếu 02 đợt: đợt 1 (ngày 19 - 20/5/2018), đợt 2 (ngày 06 - 07/7/2018). Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển và được quy về thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

TDTU tổ chức xét tuyển theo đúng nguyên tắc và quy định của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. (Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống; thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đăng ký).

c. Danh sách ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và môn nhân hệ số 2 xét tuyển theo phương thức 1

- Danh sách ngành, mã ngành, môn nhân hệ số 2 xét tuyển theo PT1 (xem tại đây)

- Quy định tổ hợp môn xét tuyển (xem tại đây)

d. Hồ sơ tuyển sinh; cách thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; chi phí xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

e. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển

Kết quả trúng tuyển sẽ được TDTU thông báo trước 17h00 ngày 06/8/2018 trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

f. Thời gian thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2018:

- Thời gian nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG: Từ ngày 07/8/2018 đến trước 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

- Thí sinh trúng tuyển nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2018 để xác nhận nhập học TDTU bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện.

- Nơi nhận hồ sơ trực tiếp:

+ Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

+ Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang: Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

+ Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Bảo Lộc: đường Nguyễn Tuân, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

+ Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Cà Mau: đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

g. Thời gian nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học

Căn cứ vào kết quả trúng tuyển công bố trên website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, thí sinh đến Trường nhận Giấy báo nhập học trực tiếp và làm thủ tục nhập học từ 08/8 – 14/8/2018.

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

a. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 (đang học lớp 12 năm 2018 tại các trường THPT trên cả nước) đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT theo 2 đợt như sau:

Đợt 1: Xét tuyển dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

 - Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ; hoặc tại các trường THPT của các tỉnh đã ký kết toàn diện với TDTU (theo danh sách các Trường THPT đã ký kết với TDTU) đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường

Chú thích từ viết tắt/công thức:

ĐTB: Điểm trung bình; HK: học kỳ

α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đảm bảo các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

  + Nhóm ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 2: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 3: Thí sinh có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

 • (a): Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.
 • Hoặc (b): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), Năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4, thí sinh phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu gồm có Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT để đủ điều kiện xét tuyển.

TDTU tổ chức thi năng khiếu 02 đợt: đợt 1 (ngày 19 - 20/5/2018), đợt 2 (ngày 06 - 07/7/2018). Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển của từng nhóm ngành làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được tính theo công thức sau:

  + Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + Nhóm ngành 3:

 • (a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

  + Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển = [ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT) *2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều kiện môn học xét tuyển đợt 1 theo phương thức 2 (xem tại đây)

- Quy định tổ hợp môn xét tuyển (xem tại đây)

- Danh sách trường THPT ký kết hợp tác với TDTU (tra cứu tại đây).

- Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác (xem tại đây).

Đợt 2: Xét tuyển dành cho học sinh tất cả các trường THPT trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 11, 12 đảm bảo các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

Chú thích từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm trung bình cả năm;

α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

  + Nhóm ngành 1: Thí sinh có kết quả học tập đạt học sinh giỏi năm lớp 11, lớp 12 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 2: Thí sinh có ĐTB 2CN ≥ 7,80 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 3: Thí sinh có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

 • (a) Thí sinh có ĐTB 2CN ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.
 • Hoặc (b) Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,50 và ĐTB 2CN ≥ 6,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

  + Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4, thí sinh phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu gồm có Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT để đủ điều kiện xét tuyển.

TDTU tổ chức thi năng khiếu 02 đợt: đợt 1 (ngày 19 - 20/5/2018), đợt 2 (ngày 06 - 07/7/2018). Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển của từng nhóm ngành được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tính theo công thức sau:

  + Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + Nhóm ngành 3: điểm xét tuyển theo 2 nhóm đối tượng

 • (a) Điểm xét tuyển = (ĐTB CN lớp 11 + ĐTB CN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

  + Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển = [ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT) * 2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều kiện môn học xét tuyển đợt 2 theo phương thức 2 (xem tại đây)

Quy định tổ hợp môn xét tuyển (xem tại đây)

Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác (xem tại đây).

b. Cách đăng ký xét tuyển: để đăng ký xét tuyển, thí sinh hoàn thành 02 bước:

- Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến

 • Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1, đợt 2 trực tuyến trên website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn
 • Sau khi đăng ký thành công, thí sinh được cấp 01 tài khoản (gửi về email của thí sinh).
 • Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập lại vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn
 • Thí sinh kiểm tra các thông tin đăng ký, điều chỉnh các thông tin đăng ký (nếu có sai sót)
 • Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển (sau khi in phiếu, TS sẽ không được điều chỉnh cho đến khi hệ thống mở đợt điều chỉnh. (đối với thí sinh đăng ký đợt 1: ngày 08 - 09/5/2018; đối với thí sinh đăng ký đợt 2: ngày 16 - 17/7/2018).

- Bước 2: Nộp Hồ sơ xét tuyển

Sau khi đăng ký trực tuyến thành công ở bước (1), Thí sinh phải hoàn tất bước gửi hồ sơ xét tuyển về TDTU. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển của TDTU (nếu có xác nhận của trường THPT đang học, thí sinh không phải nộp học bạ photo công chứng);

 • Bản photo công chứng học bạ THPT (nếu phiếu đăng ký xét tuyển không có xác nhận của trường THPT đang học);

 • Bản photo công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 • Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn).

 • Bản photo công chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với thí sinh có dự thi môn năng khiếu);

 • 03 ảnh màu 3x4 cm chụp trong thời hạn 06 tháng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh (đối với thí sinh có dự thi môn năng khiếu);

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

Lưu ý: Để hỗ trợ học sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU, đặc biệt các Trường THPT thuộc các khu vực vùng sâu, khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, TDTU sẽ có chính sách phối hợp cùng các Trường THPT để triển khai nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

c. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển

- Xét tuyển đợt 1:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 07/4/2018 đến 17h00 ngày 07/5/2018.

Thời gian nhận Hồ sơ xét tuyển đợt 1: trước 17h00 ngày 10/5/2018.

Điểu chỉnh thông tin xét tuyển đợt 1: Sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) từ ngày 08/5/2018 đến 17h00 ngày 09/5/2018 (Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh). Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số điện thoại 19002024 hoặc (028) 37 755 052 để được hỗ trợ.

- Xét tuyển đợt 2:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 20/5/2018 đến 17h00 ngày 15/7/2018.

Thời gian nhận Hồ sơ xét tuyển đợt 2: trước 17h00 ngày 18/7/2018

Điểu chỉnh thông tin xét tuyển đợt 2: Sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) từ ngày 16/7/2018 đến 17h00 ngày 17/7/2018. (Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh). Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số điện thoại 19002024 hoặc (028) 37 755 052 để được hỗ trợ

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành 4 (ngành năng khiếu) nộp hồ sơ xét tuyển trong thời gian đợt 1, đợt 2 như trên. Thí sinh được chọn đợt thi năng khiếu theo thông báo thi năng khiếu 2018 trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Thí sinh tra cứu tại website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn để cập nhật tình trạng đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

d. Chi phí đăng ký xét tuyển/thi tuyển

Chi phí đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT: 30.000 đồng/hồ sơ.

Chi phí đăng ký dự thi môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:

+ Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng

+ Số tài khoản: 007.100.0973022

+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TS2018_Số CMND_Họ tên TS _Ngày sinh_Điện thoại

(VD: Thu hộ chi phí TS2018_123456789_Nguyễn Văn A_14031998_0909123456

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện cần đính kèm bản photo biên nhận nộp chi phí xét tuyển/thi tuyển.

e. Địa chỉ nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

f. Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển/xét tuyển, thời gian nhập học

- Xét tuyển đợt 1:

Trước 17h00 ngày 10/6/2018, TDTU thông báo kết quả sơ tuyển (riêng các ngành thuộc khối năng khiếu công bố kết quả ngày 18/7/2018) trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn. Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ được thông báo ngày 18/7/2018 (sau khi thí sinh có kết quả xét tốt nghiệp THPT 2018) trên website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ theo kết quả trúng tuyển được công bố trên website, thí sinh trúng tuyển nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018; nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 20/7/2018 đến ngày 30/7/2018 trực tiếp tại TDTU

- Xét tuyển đợt 2:

Trước 17h00 ngày 31/7/2018, TDTU công bố kết quả trúng tuyển trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ theo kết quả trúng tuyển được công bố trên website, thí sinh trúng tuyển nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018; nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 01/8/2018 đến ngày 06/8/2018 trực tiếp tại TDTU.

Lưu ý đăng ký xét tuyển

Thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng lúc 2 phương thức: Phương thức 1, Phương thức 2.

Phương thức 1: thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2:

+ Mỗi đợt thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng xét tuyển vào hệ đại học chính quy (ngoài ra được đăng ký 01 nguyện vọng xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế và 01 nguyện vọng xét tuyển vào hệ cao đẳng của Trường).

+ Mỗi thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống. Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét nguyện vọng 2.

+ Thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển của đợt 1 có thể đăng ký xét tuyển tiếp ở đợt 2 với ngành khác ngành đã đạt điều kiện sơ tuyển ở đợt 1.

+ Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTB môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

Thí sinh có thể dùng kết quả thi năng khiếu năm 2018 của các Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao để xét tuyển vào các ngành năng khiếu, hoặc các ngành có tổ hợp môn năng khiếu theo Phương thức 1 và Phương thức 2 (các ngành thuộc nhóm ngành 4). Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu về TDTU trước 17h00 ngày 12/7/2018 (nộp bản photo và bổ sung bản chính khi làm thủ tục nhập học)

Để chủ động trong quá trình xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu của TDTU (tránh trường hợp không bổ sung kịp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ các Trường khác theo thời gian quy định), thí sinh nên dự thi năng khiếu do TDTU tổ chức.

Sau thời gian xác nhận nhập học của mỗi phương thức và của mỗi đợt, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối nhập học vào TDTU.

Theo trường Đại học Tôn Đức Thắng