Đại học Thủ Dầu Một

TDMU
(Thu Dau Mot University)
Thành lập năm: 2009
Tỉnh thành:Bình Dương
Địa chỉ:Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Học phí

Học phí được thu theo quy định của Nhà nước đối với trường Đại học công lập.

Học phí thu theo tín chỉ, cụ thể:

Khối ngành Học phí/tín chỉ Tương đương
với 1 năm
Khối ngành Khoa học tự nhiên 390.000/tín chỉ 11.700.000/năm
Khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ 351.000/tín chỉ 11.700.000/năm
Khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật 327.000/tín chỉ 9.800.000/năm
Khối ngành Sư phạm Không thu học phí