Đại Học Thành Tây

WUH
(Western University Hanoi)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Học phí

Học phí dự kiến Trường Đại học Thành Tây 2017- 2018 đối với hệ chính quy:

- Hệ đại học: 1.000.000 đồng/ tháng. Một số ngành như điều dưỡng (1.400.000 đồng/ tháng), dược học (2.400.000 đồng/ tháng), kế toán (1.600.000 đồng/ tháng).

- Hệ Cao đẳng: 800.000 đồng/ tháng