Đại học Tài chính Marketing xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014

Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung; Theo đó chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 là 200 chỉ tiêu; Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau

TT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu

1

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

20

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

Thuế

D340201.3

19,0

30

 

Tài chính công

D340201.5

19,0

40

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

40

 

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

30

3

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

40

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT –KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2. Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ 07 giờ 30 ngày 20/08/2014 đến 17 giờ 00 ngày 09/09/2014.

2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014.

- Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thoại.

2.3. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

2.4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

2.5. Ngày công bố kết quả xét tuyển và thủ tục nhập học: 15/09/2014.

2.6. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

3. Thời gian giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp đến hết ngày 04/09/2014. Kể từ ngày 05/09/2014 trở đi sẽ không giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Đại học Tài chính Marketing