Đại Học Sư Phạm TPHCM

HCMUP
(Ho Chi Minh City University of Pedagogy)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ:280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Học phí

Mức học phí tham khảo của trường Đại học Sư phạm TPHCM:

- Khối ngành Sư phạm: miễn hoàn toàn học phí.

- Khối ngành ngoài Sư phạm:

  • Tín chỉ lý thuyết: 319.000 đồng/tín chỉ

  • Tín chỉ thực hành: 343.000 đồng/tín chỉ.

(Số liệu tham khảo năm gần nhất)