Đại Học Sài Gòn

SGU
(SAI GON UNIVERSITY)
Thành lập năm: 2007
Địa chỉ:273 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5

Học phí

Học phí trường Đại học Sài Gòn đối với chương trình đào tạo chính quy (thông tin được cập nhật mới nhất):

(Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên)

Khối ngành/Chuyên ngành đào tạo

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021

1. Kế toán; Tài chính-Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị văn phòng; Thư viện – Thông tin; Luật; Tâm lý học và các ngành Khoa học xã hội khác…

890

980

1.078

2. Việt Nam học; Quốc tế học; Ngôn ngữ Anh; Toán ứng dụng; các ngành Khoa học môi trường; các ngành Điện – Điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; các ngành Nghệ thuật và các ngành Khoa học tự nhiên khác…

1.060

1.170

1.287

Ghi chú: Học phí Đại học Sài Gòn được thu 10 tháng/năm học.

– Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không đóng học phí (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).

– Học phí với sinh viên chính quy đào tạo theo chương trình chất lượng cao: 27.000.000 đồng/sinh viên/năm học.