Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

(Foreign Trade University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Giới thiệu

Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16 Khoa: Khoa Sau Đại Học, Khoa K.Tế & Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế Quốc Tế, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Tiếng Anh Thương Mại, Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành, Khoa Luật, Khoa Cơ bản, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung Quốc, Khoa Tiếng Pháp.
11 phòng ban: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Công tác Chính Trị sinh viên, Phòng TT & Quan hệ đối ngoại, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Thanh tra, Phòng Y tế.
Các trung tâm: Trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trung tâm Phát triển Quốc Tế, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Feretco, Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Trung tâm Vườn ươm không gian sáng tạo (FIIS).
Viện nghiên cứu: Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT)

Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16 Khoa: Khoa Sau Đại Học, Khoa K.Tế & Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế Quốc Tế, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Tiếng Anh Thương Mại, Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành, Khoa Luật, Khoa Cơ bản, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung Quốc, Khoa Tiếng Pháp.
11 phòng ban: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Công tác Chính Trị sinh viên, Phòng TT & Quan hệ đối ngoại, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Thanh tra, Phòng Y...